Kandidátka 2022

Jan Horký

Ing. arch. Jan Horký

architekt, urbanista
Přerov I – město

Helena Netopilová

Mgr. Helena Netopilová

středoškolská pedagožka
Přerov II – Předmostí

Pavel Ondrůj

manažer kultury v Městském domě
Přerov I – město

Ing. Martin Čechál

ekonom
Přerov I – město

Ing. Jan Flašar

manažer veterinární kliniky
Přerov I – město

RNDr. Ludmila Landsmannová

technická pracovnice vodárny
Přerov XII – Žeravice

Ing. Ondřej Svák

stavební inženýr
Přerov I – město

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

vedoucí ornitologické stanice, zoolog,
muzejník
Přerov XI – Vinary

Mgr. Zdenek Schenk, Ph.D.

archeolog
Přerov I – město

Mgr. et Mgr. Jitka Plháková

asistentka pedagoga, úřednice
Přerov I – město

Mgr. Vít Kožuch

učitel střední školy
Přerov I – město

Mgr. Bc. Hana Suchánková

sociální pracovník
Přerov I – město

MgA. Jaroslav Široký

fotograf, marketingový specialista
Přerov I – město

Bc. Eduard Hrubý

strategický nákupčí pro nové výrobní projekty, včelar

Přerov II – Předmostí

MgA. Anna Němcová

malířka, učitelka výtvarného oboru ZUŠ

Přerov I – město

Mgr. Petr Kubačka

právník
Přerov I – město

Ilona Vintrová

učitelka mateřské školy
Přerov II – Předmostí

Josef Nesvadba

sociální pracovník
Přerov VII – Čekyně

Bc. et Bc. Vendula Hluzinová

manažerka obchodní skupiny
Přerov IX – Lýsky

BcA. Jaroslav Vraj

produktový manažer, fotograf

Přerov I – město

Petr Kopeček

podnikatel
Přerov VI – Újezdec

Ing. Lukáš Hrazdira

statik, projektant
Přerov I – město

Bc. Eva Mádrová

technický pracovník

Přerov I – město

Lucie Vilimcová

administrativní pracovnice
Přerov II – Předmostí

MUDr. David Halata

lékař – internista
Přerov I – město

Mgr. Ivo Kohl

pokladník, matematik
Přerov I – město

Miroslav Kovařík

technik
Přerov I – město

Zdenka Ružičková

včelařka
Přerov XII – Žeravice

Bc. Tomáš Barna

podnikatel, rekreační sportovec
Přerov I – město

Ing. Tomáš Čermák

programátor v průmyslu
Přerov I – město

Nadežda Calábková

úřednice
Přerov I – město

Ing. Jan Černošek

důchodce
Přerov XII – Žeravice

Dále kandidují:

Bc. Nikola Skřivánková

administrativní asistent
Přerov I – město

Iveta Kopečková

všeobecná sestra
Přerov I – město

Vladan Růžicka

pěstoun
Přerov I – město