Mgr. Helena Netopilová

Jsem přerovskou zastupitelkou a učitelkou na Gymnáziu Jakuba Škody. Své studenty se snažím vést k aktivnímu zájmu o život kolem nás.

I proto jsme spolu se studenty vymalovali podjezd v Předmostí, Památník lovců mamutů nebo uličku „V průvanu“ a jiné. Realizovali i projekt Cyklocity a do Přerova přivedli festival Jeden svět. Podílím se i na organizaci úspěšných akcí Přerovské dvorky a Land art na Masarykově náměstí.

Snažím se přispívat k tomu, aby lidé začali vnímat komunální politiku jako věc nás všech, a nikoliv jako něco, co stejně neovlivníme a nemá tedy význam ztrácet tím čas. Myslím si, že by bylo výborné, kdyby se občané z leckdy nespokojených diváků stali postupně aktivními spolutvůrci města. Jako zastupitelka jsem v posledním roce úspěšně vyřešila ukončení vypouštění splašků z novostaveb v Popovicích do Vinarského potoka nebo prodej zahrádek v Předmostí (na pozemcích v majetku města) bez vědomí nájemců soukromé firmě.
Miluji knihy, přírodu, přemýšlení o věcech kolem nás. Jsem mírnou optimistkou často jdoucí proti proudu. Ráda poznávám zajímavé lidi a jejich názory. Snažím se dál vzdělávat a dívat se na věci kolem nás i z jiného pohledu, než je ten většinový. Mám radost ze své malé vnučky a ráda trávím čas se svými nejbližšími. Jako dobrovolnice učím ukrajinské uprchlíky češtinu. Jsem také nadšenou pejskařkou.

Podívejte se na krátké video s Helenou Netopilovou