Ing. Jan Flašar

Vystudoval jsem obor Podniková ekonomika a management. Po letech práce ve veřejnoprávní organizaci jsem ale zatoužil po změně a nyní pracuji jako provozní manažer. Také jsem se vrátil ke svému dávnému koníčku – programování.

V tomto volebním období jsem členem Finančního výboru zastupitelstva, čímž jsem získal podrobnější vhled do fungování města. Motivací pro angažmá v komunální politice je mi snaha o zajištění lepších životních podmínek v rodném městě. Mými prioritami pro příští roky je ochrana přírody, využití Strojaře pro bydlení občanů Přerova a podpora sportu, zejména u mládeže. Zastávám názor, že organizovaný sport musí být přístupný všem dětem, které o něj mají zájem –  bez ohledu na finanční možnosti rodiny.

V soukromém životě věnuji nejvíce času svým dvěma malým dětem a chovu exotických zvířat. Rád cestuji, hlavně za památkami a do divoké přírody, kde si nejlépe „dobíjí baterky“. Spatřit mě můžete také při sportu v mé oblíbené oblasti kolem Bečvy a laguny. Ať už s pádlem na řece, hrou volejbalu nebo si během, vždy buduji poctivou žízeň, kterou následně hasím – jak jinak než přerovským pivem.