Pro Přerov z.s.

Zapsaný spolek Pro Přerov vznikl v září 2014. Jeho účelem je zejména:

  • Rozvoj přímé demokracie v obcích a městech
  • Rozšiřování účasti občanů na udržitelnosti rozvoje měst a obcí
  • Iniciativa směřující k účasti občanů na územním a stavebně správním řízení
  • Zvyšování podílu účasti občanů na tvorbě a ochraně životního prostředí, přírody a krajiny
  • Ochrana přírody a krajiny
  • Vytvoření systému tzv. místní ekonomiky, občané přímo v místech, kde bydlí a žijí,
  • navrhují použití rozpočtových prostředků obcí a měst
  • Podpora protikorupčního prostředí
  • Šíření informací vztahujících se k účelům spolku
  • Příprava a realizace akcí a projektů vedoucích k naplňování účelů spolku

Stanovy spolku ke stažení.

Předsedou spolku je zvolen Jan Horký.