RNDr. Josef Chytil, Ph.D.

Jsem ornitologem tělem i duší, a s tím souvisí i mé další zaměření na problémy ochrany přírody (a životního prostředí). Mám to štěstí – o které se snad i trochu zasloužil J – že pracuji jako vedoucí ornitologické stanice v Přerově. Mezitím jsem si ale odskočil na 20 let na jižní Moravu, kde jsem pracoval jako zoolog a vedoucí mezinárodních projektů na Pálavě.

V současné době ale pracuji spíše jako stavař, architekt, projektant, kontrolor kvality prací a mnoho dalších profesí na výstavbě nové ornitologické stanice ORNIS. Ta se zcela jistě stane chloubou Přerova i oblíbeným návštěvním místem většiny Přerovanů. Koneckonců se zde bude na co koukat – budujeme jedinečnou expozici ptáků Česka!

Na poli ochrany přírody se chci zaměřit především na téma problematiky mokřadů, kterému se věnuji prakticky celý profesní život. A již nikdy nedopustit takovou zhůvěřilost, jako je zničení bývalého funkčního mokřadu mezi Kauflandem a výstavištěm a povolit zde výstavbu dalšího betonového monstra (tedy obchodního centra).

Přerovu snad mohu pomoci také vzhledem ke zkušenostem z Mikulova, kde jsme zakládali Občanské forum a dlouhodobě jsem působil i v radě města.