Volební program 2022

Veřejný prostor

 1. Velká přestavba okolí nádraží
 2. Zelené náměstí TGM
 3. Přerovská náplavka

Životní prostředí

 1. Odpady: kdo třídí, ušetří!
 2. Stromy do každé ulice
 3. Vodu ve městě a v krajině budeme chránit

Doprava

 1. Maximum pro dálnici D1, po obchvatu bezplatně
 2. Čechova ulice jako městská třída
 3. Propojíme místní části a Přerov pohodlnými cyklostezkami

Veřejný pořádek a řízení města

 1. Pocit bezpečí pro klidný život
 2. Zlepšíme image města
 3. Větší podpora místním částem

Hospodaření města a jeho majetek

 1. Levné energie z městské firmy Teplo Přerov
 2. Příjmy z nájmů bytů budeme vracet v investicích do bydlení
 3. Dotace: kdo je připraven, není překvapen

Sociálně přívětivé město

 1. Strojař – kvalitní městské byty na dobrém místě
 2. Podpora seniorů
 3. Vyloučíme vyloučené lokality

Vzdělávání a školství

 1. Podporujeme praktickou výuku
 2. Školy aktivní, komunikativní a spolupracující
 3. Zásadní zjednodušení administrativy

Kultura, volný čas a sport

 1. Městská knihovna jako moderní stavba
 2. Nový spolkový dům a dětské herní centrum
 3. Sportovní hala