Ing. Ondřej Svák

Jsem stavební inženýr, specialista na dopravní stavby a bezpečnost dopravy… Ale taky jsem obyvatel Přerova, snad „normální“ člověk, tatínek dvou malých kluků, vášnivý sportovec a motorkář, který tady žije celý život, má k městu vztah a chtěl by, aby všechno to „doma“ a „kolem“ vypadalo a fungovalo líp, aby tady lidi byli spokojení a rádi se vraceli do Přerova, a abychom našim dětem vytvořili ve městě zázemí pro jejich lepší budoucnost.

Všechno jde, když se chce, jen musí člověk přijít na to „jak“…

Nemám rád lež a přetvářku a to, když lidi tvrdí, že něco nejde…

Doprava je jedním z hlavních problémů města a souvisí prakticky se vším. Když přijedete pozdě do práce, je to špatně, když Vám ujede vlak, asi nebudete dvakrát rádi, když nemáte kde zaparkovat, budete frustrovaní a přinejmenším nachození, protože zaparkovat o 4 ulice dál od Vašeho domu a tahat se s nákupem určitě nikdo nechce…

Město v minulosti dlouhodobě zanedbávalo a neřešilo dostatečné financování údržby, rekonstrukce a rozvoj komunikací… A výsledek?.. Všude jsou kolony nebo rozbité silnice, lidé by chtěli auta parkovat u svých domů, ale nemají kde, protože chybí parkovací místa. V centru města jsou místo klidových zón pro pěší a cyklisty jen placená parkoviště, na kterých ovšem stejně většina řidičů neplatí… Taky proč, když to ani nikdo nekontroluje a nevybírá pokutyJ. Auta se parkují na chodnících, na trávě, v křižovatkách a u přechodů, kde přes ně není vidět, a tak brání bezpečnému projetí křižovatek ostatním řidičům a brání chodcům (dětem) bezpečně přejít silnici… Časovaná bomba, „než se něco stane“. Městem se vesele prohání převážně zahraniční kamiony, protože doslova náš „přerovský dopravní uzel“ není kudy objet a ucpávají ulice.

Taková malá městská dopravní anarchie. Místo vzájemné tolerance a ohleduplnosti řidičů jsou jen na ulicích klaksony a různá veselá gesta …

A to je špatně…

Doprava představuje jednu ze základních složek ekonomiky. Kvalitní dopravní infrastruktura a mobilita mají pozitivní dopad na růst životní úrovně města, kvalitu života a na zvýšení komfortu bydlení…

Jako dopravní inženýr se snažím i ve svém volném čase zlepšit dopravu v Přerově. Jsem členem komise pro rozvoj, dopravu a investice, členem pracovní skupiny pro parkovací politiku ve městě. Jsem také autorem miniokružní křižovatky u galerie, která zlepšila propustnost křižovatky a okolních ulic v centru, autorem několika návrhů a projektů – okružní křižovatky v Přerově-Předmostí u podjezdu, okružní křižovatky u hřbitova (u Penny marketu), okružní křižovatky na silnici I/55 u Lověšic u hřbitova. Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy jsem navrhl, nakreslil a prosadil malování žlutých čar v prostoru křižovatek a u přechodů pro chodce. Mezi mé projekty patří také parkovací zálivy K+R (Kiss and Ride) u škol a školek pro bezpečnost dětí…

Byl bych rád a snažím se o to, aby se lidem ve městě žilo líp… Aby se ve městě zkvalitnila úroveň dopravy, aby rodiče včas odvedli své děti do a škol a školek, aby se všichni dostali bez stání v kolonách včas do práce, k lékařům, na nádraží, do obchodů, a hlavně, aby se všichni bezpečně vrátili zpět domů za rodinami…

Doprava ve městě je jako krevní oběh v těle člověka, dokud teče, tak Přerov žije.