Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.

Zdeněk Schenk je terénním archeologem Muzea Komenského v Přerově. Dlouhodobě se věnuje popularizaci a prezentaci výsledků archeologických výzkumů a nejstarší historie města Přerova, jeho místních částí a celého dolního Pobečví. Třetím volebním obdobím je také zastupitelem města.

Podstatnou část mého života se věnuji záchraně a prezentaci archeologického kulturního dědictví v přerovském regionu. Zajištění jednotlivých akcí vyžaduje spolupráci na mnoha úrovních s vedením místních samospráv, s investory a především s týmem spolupracovníků, jejichž profesionálního přístupu si vážím. Často se jedná z logistického a organizačního hlediska o velmi náročné akce, které by nebylo možno uskutečnit bez vzájemného respektu a porozumění.

Na půdorysu širší spolupráce mohou vzniknout v místech archeologických objevů úzce spojených s historií města Přerova takové projekty jako je tomu v případě Památníku jednoty bratrské, kde se podařilo zachovat na památném místě spojeném s působením J. A. Komenského klidovou zónu na levém břehu řeky Bečvy.

Mým cílem je iniciovat a navrhovat podobné projekty, které nejen kultivují a oživují veřejný prostor, ale zároveň připomínají Přerovanům historii, na kterou by měli být právem hrdí.

Příkladem může být také středověká studna na Horním náměstí, která by měla být obnovena Statutárním městem Přerovem v rámci revitalizace této historické části města.

Mým snem je resuscitovat dlouhodobě odkládaný projekt Světa lovců mamutů, mnohým známý pod názvem Mamutov, který by důstojným způsobem na úrovni 21. století prezentoval legendární archeologickou lokalitu Předmostí spojenou s lovci mamutů z období mladého paleolitu a zároveň občanům města všech generací nabídl vyhledávanou odpočinkovou zónu. V souvislosti s dostavbou dálnice by mohl být tento projekt turisticky atraktivní v rámci celého Olomouckého kraje, tak jak můžeme vidět na příkladu archeologického muzea Archeopark Pavlov na jižní Moravě.

Tento navržený a neuskutečněný projekt by navázal na stávající Památník lovců mamutů, který byl Statutárním městem Přerov otevřen v roce 2006.

Myslím, že posilování zdravého patriotismu u všech generací, uvědomění si kořenů a šíření dobrého jména města Přerova je úkolem každého Přerovana.