Diskuze o ZEVO

Pro někoho samozřejmost, pro politickou elitu problém

 Je pro Přerovany výhodné mít ve městě Spalovnu komunálního odpadu (ZEVO)? Jak její případné vybudování a provoz zatíží občany města?

Vzduch v Přerově ani nyní rozhodně nepatří mezi nejčistší a další zdroj jeho znečištění způsobený exhalacemi spalovny a zejména nárůstem dopravy spojeným s jejím provozem mě nenechává klidným.

Ve středu 29. května jsem se proto zúčastnil v pořadí již druhého semináře na téma Spalovny odpadů (ZEVO) pořádané Olomouckým krajem. Věnoval jsem svůj čas s očekáváním, že se dozvím více ohledně zvýšení dopravní zátěže, nárůstu znečištění, o garancích slevy za cenu tepla a úsporách na poplatku za svoz odpadů v případě vybudování zařízení.

Seminář řídil náměstek hejtmana pro životní prostředí p. Symerský, osobně se ho účastnil i hejtman kraje p. Rozbořil. Po předchozí besedě (20. března), kdy účastníci museli vydržet úmorné přednášky několika řečníků v celkové délce cca 100 minut, sliboval krajský hejtman Rozbořil změnu ve prospěch většího prostoru pro veřejnost.

Změnilo se však pramálo, snad jen úvodní přednášky byly o cca 20 minut kratší. Ač hejtman Rozbořil v úvodu deklaroval, že rozhodně není propagátorem ZEVO v Přerově, organizátoři přivezli jako řečníky pouze zastánce vybudování spalovny. Nevyslyšeli tak výzvy k pozvání oponentů projektu. Ani pozdější bouřlivá diskuse nezměnila nic na tom, že účastníci semináře byli opět zahlceni spoustou odborných dat jednostranně podporujících spalovnu. Připadal jsem si jako účastník propagační akce.

Dal seminář odpověď na otázky zmíněné v úvodu? Posuďte prosím sami.

Ing. Martin Čechál
Společně pro Přerov

Komentáře

x

Autor: admin