Návrh usnesení: automaty VI.

Obecně závazná vyhláška č. …/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání

s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. …/2013 o zákazu provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her na celém území města v předloženém znění.

Kompletní návrh v PDF Jak se hlasovalo Jak se hlasovalo

Komentáře

x

Autor: admin