Hovory o spalovně

Přerov, 29. 5. 2013. V sále klubu Teplo Přerov proběhla další masáž obyvatelstva o „důležitosti“ projektu výstavby zařízení pro energetické využití odpadu pod zkratkou ZEVO. Mezi lidmi se tomu říká Spalovna komunálního odpadu. Cena výstavby takového zařízení se pohybuje v miliardách Kč. Musíme si uvědomit, že finanční prostředky budou použity nejpravděpodobněji z veřejných zdrojů, tudíž z kapes daňových poplatníků (nás všech). Žádný investor nebude investovat své finance do něčeho tak nejistého jako jsou spalovny komunálního odpadu. Přítomní byli zástupci Arniky, kteří podrobně dokázali popsat negativa Spalovny z odborného hlediska a z praxe. Odpovědi druhé strany byly mlžící a nepřesné, tudíž nepravdivé. K projektu Spalovny chyběla odborná oponentura.

Vyspělé, civilizované země již mají se spalovnami bohaté zkušenosti. Právě z tohoto důvodu přistoupily tyto země k pečlivému třídění a případné recyklaci. Lidé, kteří jsou připraveni pro tuto alternativu, jsou motivováni úsporou při platbách za domovní odpad. Proč tedy nevyužít veřejné zdroje na osvětu obyvatelstva ve městech a obcích? Proč tedy nevyužít veřejné zdroje na podporu důkladného třídění odpadu z našich domácností? No, viděl bych odpověď v budoucím nedostatku „krmiva“ pro uvedené spalovny. A pokud zůstává nějaký ten velkoobjemový odpad jakým je např. nábytek,  tak i zde je možné další využití a zbytek rádi vezmou ke spálení třeba fungující cementárny. Selský rozum tedy napovídá – v budoucnu to bude pravděpodobně nevyužitelný tunel.

Dnes se politická reprezentace Olomouckého kraje a města Přerova snaží podmínit výstavbu dálničního obchvatu Přerova právě výstavbou spalovny. Ve skutečnosti jsou to dva zcela odlišné projekty. Dálniční objezd města Přerova chybí již několik desítek let, právě pro chybné určení priorit města. O úmyslu stavět zařízení pro spalování domácího odpadu jsme se dovtípili teprve nedávno, nesměšujme tedy dva odlišné projekty, každý má vlastní finanční krytí.

Pro život a zdraví obyvatelstva v každém regionu je nesmírně důležitá čistá příroda a zdravé životní prostředí. To by si měl každý z nás uvědomit a vyžadovat patřičný přístup od volených zástupců samosprávy. Právě v Přerově je přístup Magistrátu k největším znečisťovatelům v regionu zcela benevolentní. Povolení navýšení výroby v Precheze, zaneřádění mnoha hektarů zemědělské půdy Teplárnou a Prechezou, desítky let neřešený problém s dopravou, odpady volně tekoucí z místních částí přímo do řeky Bečvy, zadlužené město, no prostě, kdo nastoupí po těchto lidech na přerovskou radnici, bude mít o zábavu postaráno.

Adin Vyhlídka, člen ČSOP
Společně pro Přerov

Komentáře

x

Autor: admin