Dvojí tvář ČSSD

Po přečtení Nového Přerovska z 9. 12. 2011 jsem nabyl dojmu, že vyšetřování korupce naší přerovské politické reprezentace jde poněkud do ztracena. Pomalu se připravují fanfáry. Někteří zastupitelé např. pan Zatloukal, se již těší, že se vyšetřování jejich skandálu, kolem nestandardního zadávání výběrových řízení, již brzy zastaví. Celá situace je velmi choulostivá. Umím si představit, že orgány činné v trestním řízení ani nepředají případ soudu a celá kauza se zastaví. Rozhodně ovšem nepůjde o očištění aktérů této kauzy, především vrcholných představitelů ODS a ČSSD, kteří jsou zapleteni do této záležitosti. Tedy i pana Zatloukala. S trpkostí Přerovana se pouze pozastavuji nad několika milníky, které tato politická reprezentace vyrobila – cesta Borošín, Tyršův most, maják na vítání lodní dopravy, drahé nestandardnosti kolem Újezdce, nejdražší domov pro důchodce, útrpné vícepráce na téměř všech zakázkách města, podivné vztahové propletence mezi firmami a politiky, nestandardní pronájmy městských nemovitostí vlastněných radními, zřízení spousty satelitních organizací města, které v dobách finančně těžkých vesele profitují na monopolních strukturách města a příliš se neunavují pustit pár drobných městu zpět. A těch jednatelů a členů dozorčích či správních rad z řad zastupitelů. Absence transparentnosti a nadbíhání známým a kamarádům je vlastně již běžnou rutinou dnešního Přerova.

Do tohoto mravního guláše pronikl čistý blesk z nebe a ozářil naši roztodivnou politickou scénu. Pan Hašek v Událostech a komentářích z 8. 12. 2011, reprízované v neděli dopoledne, hřímal z obrazovky a odsuzoval lpění na funkcích a garantoval za ČSSD presumpci viny. Nevěřícně jsem jej pozoroval a přemýšlel, zda pan Hašek nebyl za školou na hodině zeměpisu. To by se totiž dozvěděl, kde leží Přerov s nejčistším primátorem všech dob – Jiřím Lajtochem. Ten nejen nehodlá odstoupit, ale předpokládám, že rovnou, při odložení kauzy, dovodí, že nic nebylo v rozporu se zákonem. Tedy bylo vše v naprostém pořádku. Důvodné podezření protikorupční policie a spousty pachutí, již nijak neřeší. Místopředsedovi údajně nepopulistické a rozumné ČSSD, situace v Přerově nijak nebrání v hrnutí spousty prázdných slov na občany. Podotýkám, že mají hodnotu pouze pro tu línější část národa, která si tvoří názor o politické scéně bez ověření faktů. Ostatní nevěří vlastním uším. Možná je hlavním rysem ČSSD mystifikace. Pokud tomu tak je, potom pro Přerov platí tvrzení obzvláště.
Co třeba, pane primátore, losovat členy výběrových komisí z řad celého zastupitelstva a nastavit kritéria výběrových řízení tak, aby se do posuzování uchazečů mohlo zařadit více firem a nikoli jen příbuzní či dobří známí? Jde přeci o celé město nikoli jen tu část, kde volili ČSSD a ODS.

Jiří Kohout
Člen Společně pro Přerov
Předseda Krajské rady strany Věci veřejné

Komentáře

x

Autor: admin