Spalovna a referendum

(20.1.2012)

Každý proces spalování po sobě zanechává jak stopy fyzikální tak i chemické, ale i další např.pachové. Tak to objektivně je.

Musíme si jasně uvědomit, že na rozdíl od elektrárny a teplárny je spalovna technologickým zařízením sloužícím ke spalování odpadu. Spalovny jsou rozlišovány podle toho, zda spalují odpad samostatně nebo s příměsí ušlechtilého paliva. Podle toho pak užívají energii uvolněnou při spalovacím procesu k výrobě tepla nebo elektrické energie. Ale především pro seriózní diskuzi musíme rozlišit, podle mého názoru, zda spalují nebezpečné , komunální či další druhy odpadu. Co může být v přerovské spalovně využíváno?

Z velmi kusých, až tajemných informací se opožděně dovídáme, že velkokapacitní spalovna může stát v Přerově, a to na místě teplárny. Rada města záměr Olomouckého kraje podporuje.

Zvláště v Přerově je takto neurčitá a nejasná informace přirozeně přijímána výbušně a ve městě, které je dlouhodobě vystaveno vysoké expozici znečištění nejrůznějšího druhu, spíše odmítavě. Pokud chceme na toto téma vést širokou diskuzi, musíme jednoznačně a přesvědčivě znát klady a zápory takovéto investice na území města, stejně tak ohrožení města jejím provozem, ale také příležitosti pro jeho rozvoj. Na to může jasně odpovědět např. tzv.SWOT analýza, kterou by měl zpracovat magistrátní úřad bez ohledu na postup kraje. Vlastní názor na takovouto změnu v nakládání s odpadem proti současnému třídění a další potenciální nebezpečí pro životní prostředí Přerova jsou orgány města povinny veřejnosti poskytnout.

Nestačí primátorovo prohlášení, že si „to“ohlídá, nebo názor ředitele společnosti Teplo Přerov, „Že spalovna ovzduší v Přerově ohrozit nemůže“. Ostatně v této souvislosti bych rád panu řediteli připomněl, že Švýcarská konfederace spravuje zemi přímou demokracií a o umístění spalovny v kantonu či komunitě rozhodují v referendu občané. Nebylo by správné, aby i v Přerově dostali voliči možnost rozhodnout o tom zda na území města chtějí nebo ne velkokapacitní krajskou spalovnu?

K populistickému „kdo by chtěl vědomě odmítnout dlouhodobou energetickou stabilitu a garantovanou nízkou cenu… „ se myslím není třeba vyjadřovat.

Doufám, že se shodneme na tom, že žádný společenský či politický problém nemá jen to jedno „Vaše řešení“. Dávno zapadla myšlenka jímání a využití bioplynu ze skládky Žeravice pro Předmostí, nikdy nebyla nastolena možnost přechodu teplárny na zemní plyn, příp. další možnosti. Navíc v tzv. Programovém prohlášení rady na léta 2010-14 není o možné spalovně zmínka. Třídění odpadu (!), to je v prohlášení nosná báze nakládání s odpady v Přerově.

V žádném případě neodmítám spalovnu jako způsob likvidace odpadu, ale město Přerov nevidím pro její umístění jako vhodnou lokalitu.

Vladimír Puchalský
zastupitel za koalici Společně pro Přerov


Společně pro Přerov podporuje kampaň „Dýchej v Přerově

Komentáře

x

Autor: admin