Autobusová zastávka jako test slušnosti přerovských politiků

Přerovský deník (9.12.2011)
Pokud někdo čekal, že pracovní setkání uskutečněné minulý týden na radnici, přinese zlom v myšlení radních a zřízení zastávky pro občany z pečovatelského domu v Předmostí (a nejen pro ně) nebude už nic stát v cestě, zmýlil se. Radní Kulíšek, Zácha i Dostal zastávku znovu odmítli. Jejich reakce udivuje o to víc, že jim fundovaný odborník Ing. Tomáš Tužín „rozboural“ jejich letité, neměnné a liché argumenty. Nebo snad právě v tom je zakopaný pes?

Pět let totiž odpovědní činitelé tvrdí něco, co se nezakládá na pravdě a ti další to po nich papouškují, aniž by projevili elementární zájem o věc. Tak především: Zastávka může stát pod křižovatkou ulic Sportovní a Tyršova, protože pozemky (ideální pro její vybudování) jsou města a ne (jak nám bylo opakováno ještě nedávno) soukromé! Cena zastávky není téměř třičtvrtě milionu (!), ale lze ji realizovat za podstatně nižší cenu! Údajná petice tří obyvatel (proti zastávce) není peticí (nesplňuje podmínky petice). Na okraji města je také možné zastavovat několikrát za den v křižovatce bez zastávky! Odpovědní činitelé argumentovali v posledních měsících možností odpočinku na lavičkách, které k tomuto účelu nechali umístit po trase. Lavičky jsou dvě a jedna z nich až do listopadu (přes sliby magistrátu) byla rozbitá. Na otázku, proč magistrát lavičku nedal opravit, nám bylo řečeno, že na ni nezbyly peníze!!! Teprve po naší intervenci se před dvěma týdny peníze našly, ostudnost takového jednání ke starým lidem je ale zřejmá. Dále, přesto, že mluvčí obyvatel p. Hubková dostala slib, že do konce září bude vyrozuměna o stavu věci, nestalo se tak a nedošlo k tomu ani po její urgenci na jednání zastupitelstva 30. října.

Nepochybuji o velmi vážné finanční situaci města, ostatně, na špatné hospodaření naše koalice upozorňuje řadu let. Co se týče zastávky, mám regulérní a jednoduchý návrh jak peníze opatřit:

V Přerově jsou dvě soukromé školy. Obě městu platí přímo fajnovou částku za nájem. Konkrétně je to:

Palackého 19 – Delta Morava s.r.o. (živnostenská škola) 96.676,80Kč/rok
Palackého 25 – Vysoká škola logistiky o.p.s. – 74.999,-Kč/rok

Jiné škole, konkrétně Gymnáziu Jakuba Škody byl vyměřen nájem na rok 2011 ve výši 894 719 Kč/rok za budovu a 165 040 Kč/rok za pozemek. Zatímco gymnáziu byla částka každým rokem valorizována, ani jeden ze soukromých subjektů valorizací dotčen nebyl. Je nutno podotknout, že v současné době je už budova gymnázia v majetku kraje.

Jak je možné, že radní jedním dechem mluví o potřebě šetřit a zároveň roky dopouštějí únik financí například tímto, navýsost nemravným způsobem? A nejde jen o nájem, město bylo velmi štědré k VŠ logistiky i coby poskytovatel dotací. Jak je možné, že vyhovět starým lidem je po pět let nemožné, kdežto platit soukromé podnikání lidem z okruhu radních se děje naprosto samozřejmě? A o jaká jména jde? Stačí nahlédnout do obchodního rejstříku – Delta Morava (živnostenská škola) – společníci Josef Kulíšek, Jakub Kulíšek, jednatel Josef Kulíšek, VŠ logistiky – dozorčí rada – Jakub Kulíšek, správní rada – Jiří Lajtoch.

Za koalici SpP Helena Netopilová

Komentáře

x

Autor: admin