Návrh usnesení: automaty III.

Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání

s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. …/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění

Kompletní návrh v PDF Jak se hlasovalo Jak se hlasovalo

Komentáře

x

Autor: admin