Podivné pronájmy městských budov

Soukromá střední odborná škola živnostenská (SSOŠŽ) a Vysoká škola logistiky v Přerově (VŠLG), které založila společnost Delta Morava, platí městu za pronájem budov mnohonásobně méně peněz než jiná školská zařízení.

Dotace pro školy


Gymnázium Jakuba Škody Vysoká škola logistiky, o.p.s.

IČ: 00842966 IČ: 25875167
CELKEM 341 500 Kč
6 503 000 Kč
2011 20 000 Kč výměnný pobyt Cuijk
22 500 Kč cyklocity
2010 26 000 Kč výměnný pobyt Cuijk 3 000 Kč vánoční setkávání studentů
10 000 Kč výměnný pobyt Cuijk
130 000 Kč podjezd do Předmostí
2009 15 000 Kč projekt Jeden svět 2009
15 000 Kč výměnný pobyt Cuijk
2008 1 500 000 Kč podpora na vybavení VŠLg
2007 1 200 000 Kč podpora na vybavení VŠLg
2006 300 000 Kč podpora na vybavení VŠLg
800 000 Kč podpora na vybavení VŠLg
2005 2 000 000 Kč podpora na vybavení VŠLg
700 000 Kč podpora na movité věci
2004 50 000 Kč jízdné, doprovodný program, věcné ceny – celostávní kolo Matematické olympiády
15 000 Kč projekt Prostory pro život
2003 3 000 Kč na zahradní slavnost – výstava
5 000 Kč na regionální centrum debatních klubů
2002 5 000 Kč debatní turnaje
10 000 Kč pěvecký sbor Wartburg Choirs
15 000 Kč dotace na dopravu do Münsteru a zpět

Investice města do oprav svých budov

Soukromá střední odborná škola živnostenská
(Palackého 19)
Vysoká škola logistiky (Palackého 25) Gymnázium Jakuba Škody
(Komenského 29)*
2002 217 471 Kč 576 208 Kč
2003 321 682 Kč 663 948 Kč
2004 421 864 Kč 663 193 Kč
2005 965 035 Kč škola nepředložila žádné požadavky 814 814 Kč
2006 668 986 Kč škola nepředložila žádné požadavky 618 453 Kč
2007 574 282 Kč 231 004 Kč 633 018 Kč
2008 821 497 Kč 274 936 Kč 772 110 Kč
2009 816 455 Kč 317 020 Kč 794 564 Kč
2010 730 199 Kč 222 896 Kč 938 721 Kč

Celkem 5 537 471 Kč 1 045 856,00 Kč 6 475 029 Kč

* Budovu Komenského 29 (sídlo Gymnázia Jakuba Škody) získal v roce 2010 Olomoucký kraj výměnou budovu za učiliště v ulici Velké Novosady (i přes výrazný rozdíl v ceně cca 2 mil. Kč).

Nájemní smlouvy

Přinášíme kopie nájemních smluv, přehled městských peněz investovaných do oprav budov SSOŠŽ a VŠLG na Palackého a budovy Gymnázia Jakuba Škody, do roku 2011 také vlastněné městěm Přerovem.

Soukromá střední odborná škola živnostenská: nájemní smlouva z r. 1995 a dodatky č. 1 až 4

 

Soukromá střední odborná škola živnostenská: nájemní smlouva z r. 2005 a dodatky č. 1 až 2

 

Vysoká škola logistiky: nájemní smlouva z roku 2005 a dodatky č. 1 až 2

Komentáře

x

Autor: admin