Návrh usnesení: automaty II.

Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání

s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. …/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění

 Komplentí návrh ke stažení Jak se hlasovalo Jak se hlasovalo

Komentáře

x

Autor: admin