TZ: Petice za odvolání primátora Jiřího Lajtocha

V pondělí dne 12.11.2012 byl sběr podpisů, na petici za odvolání Ing. Jiřího Lajtocha (ČSSD) z funkce primátora statutárního města Přerov, ukončen. Jiří Kohout za SpP (VV) a Jiří Pospíšil za SPOZ doručili petici s petičními archy do kanceláře primátora města Přerova spolu se žádostí o zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva města Přerova.

Petici podepsalo více než 1600 obyvatel Přerova a všem odvážným občanům města, touto cestou, děkujeme za projevenou podporu.

Podle zákona o obcích §16 odstavec f) může občan požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Dle sdělení pracovníka kanceláře primátora by se zastupitelstvo mělo zabývat žádostí v prosinci tohoto roku, jinak hrozí pravděpodobně překročení zákonné lhůty, která je stanovena k projednání této záležitosti.

Tímto zveme všechny občany města, kterým není osud města lhostejný, k účasti na jednání zastupitelstva dne 10.12.2012, popřípadě i k vyjádření svého postoje k trestnímu stíhání primátora města.

Ing. Jiří Kohout, tiskový mluvčí Společně pro Přerov

Komentáře

x

Autor: admin