Petice za odvolání Ing. Jiřího Lajtocha z funkce primátora statutárního města Přerova

Vyzýváme tímto pana Ing. Jiřího Lajtocha k odstoupení z funkce primátora města Přerova.  Je důvodně podezřelý z trestného činu sjednání výhody při zadáváníveřejné zakázky, veřejné soutěži a dražbě a ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Jsou to vážná obvinění a do jejich naprostého vyvrácení je nutno odstoupit z těchto funkcí:

  • Funkce primátora statutárního města Přerov
  • Členství ve statutárních orgánech organizací, které jsou městem vlastněny nebo jsou s městem ve smluvních vztazích (Jmenovitě: Vysoká škola logistiky o.p.s, Teplo Přerov a.s. , Regionální letiště Přerov a.s., Nadační fond Mamut, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.)

K výkonu citovaných funkcí je, mimo vší pochybnost, nutná naprostá důvěra obyvatelstva v jeho nestrannost. Citovaná důvodná podezření se přímo týkají jeho přístupu ke správě věcí veřejných a poukazují na jeho osobní selhání v těchto rolích a zpochybňují jeho nestrannost při vedení města.

Institut zastupitele není do ukončení trestního stíhání zpochybněn.

Petice bude dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) §16 odst.2, písmene f) použito k vyvolání jednání zastupitelstva o odvolání Ing. Jiřího Lajtocha z funkce primátora.

Ing. Jiří Kohout (VV), předseda petičního výboru
Vít Říhošek (SOS), člen petičního výboru
PhDr. Jiří Pospíšil (SPOZ), člen petičního výboru

Komentáře

x

Autor: admin