Lze se očistit kydáním hnoje na ostatní?

Publikováno v Novém Přerovsku dne 23.9.2011

Reakce na článek Ing. Jiřího Lajtocha publikovaným v Novém Přerovsku dne 9.9.2011: Je doktor Školoud tím správným právním expertem?

Po přečtení reakce pana primátora na apely, které na stránkách Nového přerovska směrem k jeho osobě zazněly, jsem velmi přemýšlel, co nám reakcí mělo být sděleno. Četl jsem článek několikrát, a pokud sesumarizuji informace z článku, jsem si jist, že kromě zbabělého kopání kolem sebe, jsme se žádná ohromující a převratné informace nedozvěděli.

Shrnu fakta, která zazněla:

  1. JUDr. Školoud je rychlostudent a vystudoval za socialismu, byl svazák a kádr strany
  2. Mgr. Puchalský používal neoprávněně titul
  3. Pan primátor je samozřejmě obviněn neprávem, bez dalších doplňujících informací

Pozastavuji se nad faktem, že na svoji obhajobu pan primátor vytahuje záležitosti staré 15 a více let. Také jsem se snažil vypátrat z textu souvislost akcentovaných provinění jmenovaných s jeho soudobým trestním stíháním. Bohužel, nenalezl jsem žádnou. Informace, které by zpochybnily vznesená obvinění, nezazněla žádná. To, že se mění právní kvalifikace, není u takto komplikovaných kauz nic zvláštního. Mám tedy poselství pana primátora vnímat tak, že pokud se odehrál nějaký správní delikt před dvaceti lety, potom jsou členové rady dnes zcela nesprávně policií obviněni? To doufám nemyslí vážně.

Argumentace kterou vede primátor směrem, pokud jsou všichni pošpiněni, potom on není tolik špinavý, je nevhodná k postu, který zastává.   htěl bych panu primátorovi sdělit, že špínu nesmyje kydáním hnoje na ostatní.  Kalkulace, že by se mohl ztratit v davu rádoby také špinavých, je úsměvná. Způsob jaký pro svoji obhajobu zvolil je nevhodný, obzvláště ve vztahu k funkci, kterou momentálně zastává.

Ještě více je udivující tvrzení, že SPP celou záležitost politizuje a tím poškozuje město. Záměna příčiny za důsledek, je nádhernou ukázkou demagogie. Brilantní dedukce. Zloděj není vinen, ale ten kdo na něj poukáže. Naprosto absurdní pohled na celou záležitost.

Je minimálně na pozastavení, že přerovská ČSSD nijak neřeší tak závažný problém, jaký momentálně pan primátor pro svou mateřskou stranu představuje. A nejen on. Nerozumím, z jakého důvodu strana nereaguje na poškození svého jména.

A zdaleka nejde jen o ČSSD.  Z jakého důvodu na tak hrubé poškození dobrého jména města zastupitelé zbylého politického spektra reagují smíchem a naprosto nepochopitelnou loajalitou vůči takto nevěrohodnému vedení města?

To již v zastupitelstvu nikdo není ochoten samostatně přemýšlet a samostatně se i vyjádřit? Co je příčinou takto tristního stavu? Každý před volbami bojoval o změnu na radnici a rok po volbách při takto závažných obviněních se ČSSD, ODS, KSČM, TOP09 i KDU-ČSL tváří, že je vše v pořádku a pokrytecky se rozhodly ctít presumci neviny obviněných. Presumci neviny ctím i já, ovšem k mandátu zastupitele. V exekutivě města tito lidé nemohou zůstat.

Dovolím si navázat na prohlášení pana primátora v závěru článku:

„A já chci nejen očistit své jméno, ale musím udělat vše proto, abych všech stínů pochybností zbavil jméno města, které bylo a je touto kauzou očerněno“

Ano pane primátore, prvním Vaším správným krokem k očistě jména města, by mohlo být Vaše odstoupení z funkce primátora. Buďte chlap a důstojně přijměte odpovědnost za špatnou reprezentaci města.

Jiří Kohout

Komentáře

x

Autor: admin