Díky dlouhodobému tlaku bude mít Přerov participativní rozpočet

Koalice Společně pro Přerov a Pirátů již od roku 2019 prosazuje zavedení participativního rozpočtu, který občanům města přímo umožní navrhovat a rozhodovat o změnách a inovacích ve městě, Díky jejich tlaku nyní město podle svého tiskového vyjádření plánuje tento rozpočet zavést.

Občané, nejlépe znají své okolí a zároveň ví, co v něm chtějí zlepšit. Bohužel se na jejich požadavky v současné době málokdy dostane. Některé skvělé nápady většinou skončí pouze v diskuzi na Facebooku a je velká škoda každého takového nevyslyšeného nápadu! Proces schvalování městského rozpočtu je složitý a pro mnohé nepřehledný, o čemž svědčí nízká účast při veřejných projednáváních. Z těchto důvodu koalice Společně pro Přerov a Pirátů navrhla v dubnu 2019 zřízení pracovní skupiny, která by se problematikou participativního rozpočtování zabývala a předložila podrobný návrh na jeho zřízení v našem městě.

„Náš návrh v roce 2019 byl vykostěn a problematikou se zabýval pouze finanční výbor, který nedoporučil tento rozpočet v Přerově zavést. Následně zastupitelstvo většinově rozhodlo v prosinci 2019, že tento rozpočet v Přerově zavést nehodlá,” říká krajský zastupitel zvolený za Piráty Jaromír Horký a dodává: „Jsem rád, že díky našemu dlouhodobému tlaku změnilo vedení města názor a dá občanům další nástroje, jak ovlivnit své okolí. Mnohé argumenty ze strany koalice byly dříve totiž skutečně absurdní. Jsme proto rádi, že si nejen pan primátor, ale i ostatní představitelé města již například nemyslí, že občané nemají rozhodovat o svém okolí, nebyli by konstruktivní, či jim musí stačit zvolit si své zástupce jednou za 4 roky,“

Díky prosazenému návrhu Společně pro Přerov a Pirátů se nyní podaří přitáhnout občany zpět k zájmu o své město, a to zejména díky možnosti navrhovat a rozhodovat o projektech ve svém okolí.

„V současné době je pochopitelné, že vedení města Přerova zavádí možnost participativního rozpočtu, a to z jednoho prostého důvodu: blíží se komunální volby. Škoda, že participativní rozpočet nebyl schválen už před třemi lety. Občané města by tento krok rozhodně uvítali. Nicméně stále mě těší, že díky našemu tlaku se přeci jen zavedení tohoto skvělého nástroje nakonec podaří,“ ukončil opoziční lídr a zastupitel města Jan Horký.

Zastupitelé města Přerova rozhodnou na svém zasedání 28. února o zavedení participativního rozpočtu. Na základě tiskových prohlášení představitelů města se dá očekávat, že bude tento návrh přijat. A nepřekonatelné překážky se rozplynou jako pára nad hrncem.

Komentáře

x

Autor: admin