Navrhujeme vznik biotopového koupaliště na laguně

Velká laguna (zdroj: Přerovsko objektivem)

Přírodních koupališť, kde se voda nečistí chemicky, ale ekologicky pomocí rostlin a mikroorganismů, po celé republice rychle přibývá. Koupaliště bez chemie jsou příznivější pro životní prostředí, na jehož zachování jsou kladeny čím dál vyšší nároky. Společně pro Přerov a Piráti v tom proto vidí příležitost, jak dlouhodobě zlepšit kvalitu vody na Velké laguně a rozvíjet lokalitu v souladu s přírodou.

Kvalita vody na koupání se každoročně v létě zhoršuje a v laguně k němu není příliš vhodná ani letos. Městská koupaliště s chemicky ošetřovanou vodou zase nenadchnou každého, jsou problematická například pro alergiky. Navíc jejich provoz podstatně zatěžuje obecní rozpočty.

„V Přerově byla Velká laguna vždy prostorem pro setkávání a odpočinek lidí. Kvalita vody je zde v létě ale pravidelně zhoršená a nedoporučuje se v ní koupat,“ říká předkladatelka návrhu zastupitelka Helena Netopilová. Zázemí laguny již také není v nejlepším stavu a lidé často putují za přírodními koupališti mimo Přerov a místní potenciál zůstává nevyužit. „Díky vybudování koupacího biotopu na laguně by se Přerov připojil k desítkám dalších měst, které svůj biotop už mají a lidé za nimi velmi rádi a často cestují. Pokud by se město rozhodlo investovat také do revitalizace okolní rekreační zóny, mohlo by se stát jedničkou v širokém okolí,“ dodala Helena Netopilová. Právě i tento krok může vdechnout život do dříve velmi oblíbených míst a pomoci k tomu, aby se z Přerova stalo přitažlivější místo pro život.

Princip, na jakém biotopy fungují, je velmi obdobný principu takzvaných kořenových čistíren odpadních vod. Zhruba polovina vodní plochy je určena ke koupání a druhou polovinu tvoří čisticí zóna s rostlinami a mikroorganismy. Příroda tak spoří náklady a čistí vodu za nás.

Společně pro Přerov a Piráti předkládají na srpnové zastupitelstvo návrh na pořízení studie proveditelnosti, která by zanalyzovala stávající stav laguny a přinesla návrhy, jak lokalitu celou nebo z části využít jako biotopové koupaliště. Součástí bude také odhad finanční náročnosti takové akce a zmapování dotačních zdrojů.

Komentáře

x

Autor: admin