Červnové zastupitelstvo – jedno velké zklamání

V pondělí 17. června se v Přerově v Městském domě odehrálo již 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. Kromě majetkových a finančních záležitostí se dostaly na program také námi iniciované body. Revitalizace pasáže v centru města nebo vznik zemníku v Žeravicích.

Zároveň však klub Společně pro Přerov a Pirátů rozvířil debatu o závažných tématech, které by jinak prošly bez povšimnutí.

Bezúplatný převod pozemků Technickým službám města Přerova

Vedení města Přerova se rozhodlo bezúplatně převést pozemky v hodnotě téměř jednoho milionu korun do vlastnictví Technických služeb. Naše zastupitele proto zajímalo, jak je možné, že prosperující společnost, která má na svém účtu bezmála 60miliónů, není schopná tuto částku uhradit. „Pořád se bojíme stáhnout si zisk z Technckých služeb a společnost takto fakticky dotujeme,” řekl zastupitel Jan Horký, který na celou problematiku upozornil. Koaliční zastupitelé nakonec tento bezúplatný převod prohlasovali. „Městské společnosti nemají schraňovat desítky miliónů na svých účtech, ještě k tomu s mizivým úrokem,” dodal Jan Horký.

Revitalizace městské pasáže

Již na únorovém zastupitelstvu předložil zastupitel Pavel Ondrůj návrh na revitalizaci pasáže, což byl jeden z našich klíčových projektů. Našim cílem bylo, aby město jednalo s vlastníky pasáže o jejím odkupu a následně se pasáž zrekonstruovala a vrátila se jí tak její původní noblesa. V pondělí 17. června se už rozhodovalo o záměru odkoupit bytové i nebytové prostory pasáže. Šlo tedy o první oficiální krok, po které by byly zadány znalecké posudky na cenu. „Jen jako vlastník má město dostatečně silné nátroje, jak ovlivnit nejev vzhled, ale i pravidla nájemníků pasáže, což ovlivňuje okolí,” říká Pavel Ondrůj. O budoucnosti pasáže však rozhodli nerozhodnutí: ke schválení usnesení chyběli pouze dva hlasy a dvanáct zastupitelů se hlasování zdrželo.

„Mrzí mě, že zastupitelé nepodpořili naši vizi – vdechnutí života a krásy do městské pasáže. Zastupitelé hlasovali emocionálně, aniž by měli k tomuto záměru jakákoliv relevantní data, například cenu této nemovitosti,“ shrnul iniciátor celého projektu Pavel Ondrůj.

Zemník v Žeravicích koalice prosadila

Na únorovém zastupitelstvu se podařilo ustanovit pracovní skupinu a na čas tak přerušit přípravu takzvaného zemníku v Žeravicích. Má jít místo těžby zeminy a písků v blízkosti kompostárny v Žeravicích. Ale především jde o velkou jámu, do které se následně dá ledacos zavést a tento krok výhodně zpeněžit.

Ačkoli pracovní skupina nedospěla k jednoznačnému závěru, především koaliční zastupitelé nakonec s realizací zemníku souhlasili. Šlo o dramatický boj, který si vyžádal i mimořádnou přestávku pro poradu zastupitelů Společně pro Přerov a Pirátů se zástupci Žeravic. Nakonec jsme dospěli k tomu, že za dané situace bude menším zlem se zemníkem za přesně daných podmínek souhlasit, bohužel konečný souhlas, který zastupitelstvo schválilo, podmínečný není. „Jsme zklamáni přístupem některých zastupitelů, kteří nás a spolu s námi i Předmostí de facto hodil přes palubu. Prach z těžby teď bude negativně ovlivňovat tisíce obyvatel,“ říká zklamaně Ludmila Landsmannová, předsedkyně místního výboru v Žeravicích.

Změny ve Vodovodech a kanalizacích Přerov

 Naši zastupitelé společně s dalšími opozičními zastupiteli upozornili na změny ve společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. Z představenstva společnosti byl totiž odvolán pan Dundálek, její ředitel.  Rada města zdůvodňuje jeho odvolání kumulací funkcí – byl ředitel a zároveň člen představenstva této společnosti. „Celá situace nám přijde velmi úsměvná, zejména když se podíváme, že toto odvolání iniciovalo hnutí ANO, u kterého se to politickými supermany jenom hemží. Nemusíme ani chodit daleko. Pan Vrána je zároveň poslancem, náměstkem kraje i radním našeho města,” říká zastupitelka Helena Netopilová. Dále zastupitelé z řad Společně pro Přerov a Pirátů upozornili, že se předsedou dozorčí rady stal 25-letý radní a syn starosty Kojetína, který provozuje kadeřnický salón. „Jakkoliv mám velký respekt k mladým a podporuji je, nepřijde mi vhodné, aby v čele představenstva takové velké společnosti seděl člověk bez zkušeností a mimo obor. Na takových místech mají sedět odborníci, nikoliv politicky nastrčení lidé,” dodala Helena Netopilová

Na zasedání zastupitelstva jsme kromě výše zmíněných bodů upozornili také na to, že pracovnici technických služeb při aplikaci nebezpečného glyfosátů nenosí ochranný prvek obličeje, ale čepici „silné Česko”. Zajímal nás také postoj radnice na “Velkou papírovou výzvu – Volby EkoLOGICKY”. Představitelé této výzvy zaslali dopis všem radnicím, aby nevyužité volební lístky nevyhazovali a poskytli je například školkách a zájmovým skupinám, neboť druhá strana lístků se dá ještě využít. „Tuto výzvu naplno podporujeme. I když jsme se zatím nedočkali odpovědi magistrátu, jak se k této výzvě postavil, věříme, že určitě kladně. Kladné je totiž i stanovisko Ministerstva vnitra,” ukončil předseda přerovských Pirátů Jaromír Horký

Tým Společně pro Přerov a Pirátů se již nyní připravuje na srpnové Zastupitelstvo, kam připravuje několik svých návrhů.

 

Komentáře

x

Autor: admin