Referendum o spalovně? Ano!

Reakce na texty pana Skládala a Vymětalíka v Přerovských listech 5/2018. Ke stažení zde.

Pánové pisatelé se snaží ve čtenářích vyvolat klamný dojem, že se kolem spalovny děje něco nekalého. Ne, nebojím se slova spalovna, v zamýšleném zařízení by se opravdu spalovaly také odpadky. Ale vezměme to postupně.

Zastupitelstvo na trvalý tlak Společně pro Přerov v roce 2014 schválilo usnesení „…ukládá primátorovi města Přerova, aby v případě, že studie proveditelnosti doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení místního referenda v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy“. Dnes se o technologii ZEVO, kam se nasype opravdu cokoli z černých kontejnerů, už nebavíme. Referendum přesto podporujeme. Ale aby se mohlo konat, je třeba mít k dispozici studii proveditelnosti a parametry, za kterých by takové zařízení mělo fungovat a hlavně – jak by to ovlivňovalo město a jeho obyvatele. Ať z pohledu životního prostředí, dopravy, ceny za dálkové teplo nebo za odpadky. Ono může být výhodou i to, když budeme v Přerově platit za odpady stále stejně, zatímco v jiných městech se roční částka za poplatníka pravděpodobně vyšplhá na 1200-2000 korun.

Společně pro Přerov se ke spalování nebo spoluspalování přetříděných odpadů přiklání pouze za podmínky, že se bude jednat o zvažovanou pokročilou technologii na tuhá alternativní paliva (TAP) nebo lepší, a že se město nestane ekonomickým vazalem tohoto projektu. Nevýhodné závazky z některých německých měst jsou dostatečným varováním. Přihlížíme i ke konstatování odborníků z ekologických organizací, například ze dne 7.10.2017 v reportáži Televize Přerov.

Aby se však občané a zastupitelé mohli zodpovědně rozhodnout, je třeba mít k rozhodnutí všechny podklady, a na těch se právě pracuje.

Pánové pisatelé, myslím, že Vaše příspěvky jsou nejen neinformované, plné osobních útoků, ale také nezodpovědně strašící. Proč nezmíníte, že v rezervě rozpočtu města je stále ponechána částka 1,4 mil. Kč na konání referenda?

Ing. arch. Jan Horký
Společně pro Přerov

Komentáře

x

Autor: admin