Jak je to se spalovnou

Dne 16.3.2018 byl v páteční příloze Přerovského deníku zveřejněn článek pana Skládala, předsedy místní ČSSD, zavádějící článek ke spalovně v Přerově. Dovolujeme si tento článek zveřejnit spolu s uvedením stavu kolem likvidace odpadů na pravou míru. Dále připravujeme samostatnou rubriku s postojem Společně pro Přerov k této technologii.


Původní článek p. Skládala (Přerovský deník, 16.3.2018)

Spalování odpadu v Přerově bude. A bez referenda

Pan Puchalský a SpP (Společně pro Přerov) dlouhá léta bojovali proti spalování odpadu v Přerově. Zastupitelstvo dokonce odsouhlasilo referendum, aby o této věci mohli rozhodnout občané. Po volbách si referendum dala nová koalice do svého programu. Uskutečnit se mělo nejpozději do konce roku 2016. Ale referendum se nekonalo a konat se ani nebude. Proč by také mělo? Vždyť pan Puchalský své sliby běžně neplní. Stačí mu nalákat voliče před volbami, a po nich už ho nezajímají. Teď už si primátor rozhodl sám: Městské ZEVO v Přerově nebude, ale odpad se tu spalovat bude. A to v soukromé firmě Veolia. A ti, kteří volili SpP a Vladimíra Puchalského PRÁVĚ KVŮLI TOMU, ŽE BYL PROTI SPALOVNĚ, teď nejspíše lapají po dechu. Mezi spalo-váním v ZEVO a ve Veolii není žádný zásadní rozdíl. Obě zařízení mají spalovat vytříděný odpad, obě měla být osazena moderními účinnými filtry. Ale ZEVO mělo být investicí Olomouckého kraje a statutárního města Přerov. Kraj a město by tak měly přímý vliv na cenu tepla a cenu za likvidaci odpadu. Veolia je soukromá společnost a jako taková bude chtít generovat zisk. Ten ale nepůjde našemu městu, ani kraji. Půjde do kapsy soukromé firmy, do zahraničí. A to je ten hlavní a zásadní rozdíl. To bylo pro ČSSD pod-statné. Možná si to mnozí neuvědomují, ale v Přerově máme jednu z nejmenších cen vody díky tomu, že jsme v minulosti neprivatizovali Vodárny a kanalizace (především díky MUDr. Chromcovi, zastupiteli za ČSSD a předsedovi představenstva VaK Přerov). V jiných městech republiky je zprivatizovali a dodnes toho litují. Na vysokou cenu vody nemají vliv. A to možná čeká i nás ve věci ceny tepla. Tím, že SpP nedělalo nic ve věci přípravy strategie likvidace odpadu po roce 2024, přenechalo tuto lukrativní záležitost soukromé firmě a naše město přišlo o stamilionové zisky. V našem městě se bude odpad spalovat, ale naše město a my jako občané z toho nepocítíme žádné benefity. Ty půjdou soukromé společnosti. Tak pan Puchalský a SpP vyřešili odpadovou problematiku…

Miloslav Skládal, předseda ČSSD Přerov


Plán Veolie nemá nic společného se spalovnou

Reakce společnosti Veolia Energie ČR na článek Miloslava Skládala „Spalování odpadu v Přerově bude. A bez referenda“, publikovaný v Novém Přerovsku 16. března

Příspěvek pana předsedy ČSSD Přerov obsahoval zkreslené a zavádějící informace. Politické proklamace ponechávám stranou, ale některá sdělení musím uvést na pravou míru. Mezi spalovnou ZEVO a naším záměrem je hned několik zásadních rozdílů a spekulace o stamilionových ziscích z komunálního odpadu jsou zcestné. Zákaz skládkování bude pro všechna města velkým problémem a tam, kde se na to připravuji už teď, budou ve výhodě. Naše plány modernizovat Teplárnu Přerov, odstavit uhelné kotle a postavit moderní multipalivové kotle na biomasu a tzv. tuhá alternativní paliva (TAP) budou mít velký přínos pro zlepšení kvality ovzduší. Pro město a jeho odpady je to příležitost, kterou může využít, ale ne-musí. Rozdíl mezi původně zvažovanou spalovnou komunálního odpadu a využitím TAP k výrobě tepla a elektřiny je zásadní. Směsný komunální odpad je směs všeho co najdeme v „černé popelnici“. TAP je palivo vyrobené po vytřídění a musí splňovat normu. Součástí projektu modernizace je také výstavba centra, kde toto palivo bude vznikat. Půjde o stamilionové investice, nikoliv o stamilionové zisky! Preferujeme vznik společného projektu města Přerova a skupiny Veolia, který na rozdíl od jiných variant či nekonání města umožní kontrolu cen tepla a poplatků za odpady. Memorandum otevírá cestu ke společnému řešení, o kterém bude rozhodovat zastupitelstvo, nikoliv sám primátor. Všechny kluby, vč. ČSSD, jsme se záměrem a technologickým řešením seznámili, proběhla řada jednání, den otevřených dveří v Teplárně Přerov a exkurze pro média. Obavy chápeme a umíme vyvrátit, záměrné zkreslování informací však není namístě.

Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava, Veolia Energie ČR


Reakce Vladimíra Puchalského, primátora města (Přerovské listy 4/2018)

Třesky plesky
Proč pan Skládal překrucuje? Šíří polopravdy a nesmysly. A opakovaně. Fakta jsou jasná a ne příběhy, které píše Skládal. Puchalský nenechal lukrativní byznys a z něj plynoucí zisky soukromé firmě! – lež, ani nemohl, nemá takovou pravomoc. Memorandum o spolupráci uzavřely se vší odpovědností a po projednání v zastupitelstvu a radě města, příslušných orgánech společností: Statutární město Přerov, Technické služby města Přerova, Teplo Přerov, Veolia ČR, Veolia Využití odpadů ČR. Z Memoranda cituji: „S ohledem na budoucí zákaz skládkování směsných komunálních odpadů, recyklovatelných a využitelných odpadů a v souvislosti s uvažovaným investičním záměrem ekologizace Teplárny Přerov, se smluvní strany dohodly, pokud to bude technicky, legislativně a ekonomicky možné a proveditelné, pro všechny uvedené subjekty, na spolupráci.“ Účelem je vyhotovení Studie ekonomické a technologické proveditelnosti sledovaného Memorandem. Orgány města, ne Puchalský či vedení, ostatní orgány uvedených společností, hledají pro občany města optimální způsob likvidace odpadu a výroby tepla, v únosných cenových hodnotách a v dlouhodobém horizontu. Takový je současný stav. Cílem je udržitelnost, udržitelných cen likvidace odpadu a ceny tepla. Tedy spokojenost občanů. Zúčastněné strany Memoranda chtějí mít v uvedených věcech jasno do konce roku 2018. Tedy šest let před tzv. zákazem skládkování. Pane Skládale, pokud máte konstruktivní návrhy a podněty jak efektivně nakládat s odpadem ve městě, předložte je, orgány města jsou povinny se jimi zabývat. V opačném případě jde z vaší strany jen o žvásty a osobní předvolební varieté.

Puchalský Vladimír (SpP), primátor

Komentáře

x

Autor: admin