Magistrát a jeho „Nagyová“

magistrat_graf2_resizedKromě primátora, náměstků primátora, tajemníka  magistrátního úřadu, tvoří úřad především ostatní zaměstnanci, kterých bylo k 31.12.2012 celkem 310, s průměrným platem 29 tisíc. Průměrný plat zaměstnance veřejné správy v ČR (úředníci,vojáci, učitelé) vzrostl loni o cca 1%, tedy více méně stagnuje. Mzda magistrátního úředníka bez ohledu na nutnost úspor, zadlužení města a faktory ekonomické krize, neustále roste. Není bez zajímavostí, že odměny některých úředníků dosahují ročně hodnot kolem 100 tisíc Kč, i více.V některých letech tempo růstu mezd činí za posledních 7 let více než 5%. Odpovídá nadstandardní odměňování úředníků produktivitě a efektivitě jejich práce? Můžeme to vůbec zjistit? Nemůžeme. I magistrátní úřad v Přerově má svoji „Nagyovou.“ Je to vedoucí odboru ekonomiky paní O.Sedláčková. Dlouhodobě je nadstandardně odměňována, např. v roce 2011 jí byly vyplaceny odměny k vysoce nadprůměrnému základnímu platu ve výši 137 tisíc Kč, v roce 2012 dokonce 185 tisíc. V čem spočívá její mimořádnost? Zřejmě pracuje jako kůň, aby splnila požadavky pana primátora a pana tajemníka. Není nadstandardním odměňováním paní vedoucí porušován princip přiměřenosti? Je tato pracující důchodkyně vůbec nahraditelná?!

magistrat_graf1_resized

magistrat_graf3_resizedA za této situace J. Lajtoch s J. Bakalíkem předložili únorovém zastupitelstvu materiál „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova,“ který obsahuje pouze konstatování, že jediným nástrojem hodnocení úřadu je jeho sebehodnocení. A k tomu byla zastupitelům doložena Vize magistrátu na období 2012 – 2017, ze které vyjímám:

  1. Magistrát města Přerova je … vnímán jako nejvýznamnější úřad…
  2. Magistrát je … věrohodný, transparentní a otevřený.
  3. Úředníci … jsou odborně zdatní, sebevědomí, přesvědčiví a zároveň přívětiví, ochotní a flexibilní.
  4. K požadavkům … přistupují profesionálně, komplexně, nestranně a bez průtahů.

To je vize!!! To je pouze propaganda.

Ještě jeden faktor je zajímavý; v městě Přerově připadá na jednoho úředníka 142 občanů, a i když je to z mnoha důvodů nesrovnatelné, takový průměr na západ od našich hranic je 200 až 220 občanů na 1 úředníka. Tajemník úřadu by měl soustavně a systematicky iniciovat změny řízení formou projektu neustálého zlepšování, musí iniciovat redefinování procesů, zefektivnit kontrolní mechanismy, především vnitřní kontrolu, zamezit plýtvání v provozu úřadu a publikovat výsledky činnosti vnitřního auditora.

Možností jak zlepšit, zefektivnit a zprůhlednit práci magistrátního úřadu je mnoho, je třeba jen přemýšlet a neustále zlepšovat.

Je toho vedení magistrátu vůbec schopno?

Vladimír Puchalský
Společně pro Přerov


Publikováno v Novém Přerovsku dne 20.9.2013.

Komentáře

x

Autor: admin