Veřejné shromáždění

Prvním úkolem správy města, magistrátního úřadu, v čele s primátorem a tajemníkem, je v mezích zákona uplatňovat, prosazovat a chránit veřejný zájem města Přerova a jeho občanů.

Mimo jiné klidný, ničím a nikým nerušený každodenní občanský život, k němuž užívají veřejná prostranství. Z vyjádření paní Chalupové a pana Bakalíka z 9.8.2013 v Přerovském deníku plyne, že úřad s ohlášeným pochodem radikálů nemůže nic dělat, a že 21.9.2013 pochod bude. Kdyby nahlásili, že je namířeno proti Romům…, pořadatelé těchto akcí si ale velmi hlídají, aby nám nedali důvod je nepovolit… Pokolikáté již samoúčelně pochodují a magistrát nemůže nic dělat?!

Čeho jsou tato rezignační a pasivní vyjádření úředníků důsledkem? Jedno vím ale jistě, že je povinností magistrátu zvážit všechny okolnosti ohlášeného shromáždění a postavit se rušení veřejného pořádku, ke kterému opakovaně dojde. Magistrát musí být, při dodržení práva, schopen rozhodnout o zákazu shromáždění a rozhodnutí přesvědčivě zdůvodnit. V čem je tedy problém?

Pročítám, do určité míry, přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu z 31.8.2009 čj. 8As7/2008 a nalézám mnoho metodických a interpretačních možností jak obstát před tímto judikátem, když rozhoduji o zákazu pochodu.

1. Vždyť zákaz shromáždění lze odůvodnit jeho skutečným účelem, odlišným od oznámeného, naplňuje-li podmínky ve smyslu § 10 odst.1 zák. č. 84/1990 Sb.

Je více než transparentní, i když implicitní, že ohlášené shromáždění má jediný skutečný účel: opakovaně pokračovat v Přerově v rozdmýchávání nenávisti a nesnášenlivosti ve vztazích mezi Romy a ostatními, které jsou již tak v mnoha případech napjaty, viz např. Výroční zpráva BIS, diskuze na Přerovských novinách, stav Škodovy ulice, v nepolední řadě kauza znásilňujícího osmnáctiletého Róma, která občany oprávněně dráždí. Přerov není vybírán nahodile pro demonstraci tzv. obecného boje proti kriminalitě, proti porušování zákonů policií, boje za práva slušných lidí, ale záměrně, neboť v Přerově je početná komunita Romů, kteří většinou žijí dlouhodobě vytěsněni a soustředěni v ulici Husově, Kojetínské či na náměstí Svobody a okolí, v nedávné minulosti na „Škodovce.“ A to je pro radikály to správné vosí hnízdo. Jiný důvod pro svoji exhibici v Přerově nemají.

2. Samozřejmě, že zákaz shromáždění nelze dovozovat jen z charakteristiky svolavatele, ale především se musí opírat o logickou a ničím nenarušenou soustavu důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. A takových důkazů je nepochybně na magistrátu nespočet. Chce to jen podklady, včetně dokumentace Policie ČR a Městské policie ke všem předcházejícím pochodům, vyhodnotit jako zcela jasné a průhledné s tím, že radikálové opakovaně do Přerova přicházejí účelově. Účelově provokovat a šířit napětí, nikoliv věcně poukázat na kriminalitu, která v Přerově nevybočuje z průměru, na porušování zákonů Policií ČR, která je v Přerově asi nulová a za práva slušných občanů města, kteří, pokud vím, možná je to jinak, na ochranu svého slušného života extrémisty nepotřebují. Ale potřebují silný magistrát, který má vizi a koncept soužití a začleňování, který důsledně vymáhá a brání práva a povinnosti občanů města, včetně Romů.

3. Copak odpovídá principu proporcionality, uměřenosti a přiměřenosti, aby hrstka radikálů, asi tak stovka, okupovala po dohodnuté tři hodiny veřejná prostranství města? Ta, která jinak běžně užívají Přerováci nejméně ve stovkách volným pohybem k uspokojení svých normálních každodenních životních potřeb? Mohou být na svém svobodném pohybu 21. září, jako již několikrát, naprosto nedůvodně a nepřiměřeně omezeni, aniž jim to přinese jakýkoliv okamžitý či dlouhodobý užitek ve vztazích s Romskou komunitou a Romové tím změní své jednání a chování?

Pane primátore, pane tajemníku, pokuste se na magistrátu prosadit hodnotovou přiměřenost svobody pohybu proti svobodě shromažďování jako přirozenoprávní nárok většiny občanů města na klidné a nerušené žití. Že to chce rozhodnost a ne pasivitu a ústupnost, je více než jasné.

A ještě poznámka. Cituji Respekt č. 34. str. 34: „Pavla Sládka Matějného (45) budeme vídat ve zprávách celý podzim. Nahlásil totiž celkem třináct protiromských pochodů městy napříč republikou. Oficiálně to mají být akce „za práva všech slušných občanů.“ Paradoxní je, že Matějný by mohl být všech „neslušných“ král. Přišel o práci, dluhy mu přerostly přes hlavu, skončil na ubytovně, pracuje načerno a dvakrát stál před soudem. On sám to ale vidí úplně jinak.“ Další čtení je velice zajímavé.

Vladimír Puchalský
Společně pro Přerov


Publikováno v Přerovském deníku dne 30.8.2013

Komentáře

x

Autor: admin