Pod pokličkou přerovské politiky

Společně pro Přerov získalo ve volbách 8,83% hlasů a náš cíl, aby byl Přerov v roce 2034 nejlepším městem na Hané, budou v zastupitelstvu prosazovat tři zastupitelé: Jan Horký, Helena Netopilová a Zdeněk Schenk. Z opoziční role to bude složitější, než kdybychom byli součást koalice, ale o tom se vůbec nejednalo. Pojďme se podívat do zákulisí přerovské politiky.

Vyjednávání koalice

Po zveřejnění výsledků voleb jsme se s našim dosavadním koaličním partnerem – Piráty – dohodli, že vzhledem k zisku tří a tří zastupitelů budeme pokud možno postupovat v jednání společně, abychom mohli nabídnout šest hlasů v zastupitelstvu. Tak jsem to ještě večer i spolu s gratulací oznámil vítězi voleb ANO, přesněji Petrovi Vránovi. Přislíbil jednání, ovšem již při upřesnění termínu schůzky konstatoval, že bude přítomna i ODS, že se již dohodli. To napsal v neděli o půl desáté ráno, zhruba 12 hodin po zveřejnění všech výsledků. Z hlediska počtů to vychází dobře: 14 + 5 = 19, to je v přerovském zastupitelstvu většina. K tomu však mediální prohlášení, že chtějí koalici širší. Tak tedy jednejme.

Jeden by čekal, že jednání bude dialogem, jakýmsi oťukáváním, co a jak nastavit, o hledání shody na jednotlivých tématech, anebo i osobnostech. Žel, nic takového. Pánové z ODSANO si jen poslechli naši možnou představu a vizi. Z jejich strany žádná konkrétnější představa nebo podmínky případné spolupráce nezazněly, takže jsme se rozloučili. Jednání nejednání, bylo poměrně jasné, jak to dopadne. Jistě, mají právo takto postupovat.

Skutečná jednání se vedou v jiných městech několik dnů, anebo i týdnů, zde šlo vše jako po másle. Voliči, volající po změně, musí ještě čtyři roky počkat.

Pomáháme městu nebo sami sobě?

Rozdělení jednotlivých funkcí na radnici mělo být motivováno, kromě poměrů volebních výsledků, i odbornostní. Alespoň tak zní mediální prohlášení primátora Vrány. U některých jmen je odbornost ještě pochopitelná, u jiných jde spíše o něco jiného… Jaká je odbornost pana Záchy, který chce být zároveň krajským náměstkem a zároveň uvolněným radním, v oblasti školství a sportu? Základní, střední a soukromá vyšší odborná škola to snad nebude. Jestli nejde spíše o zajištění místa pro případ, že v krajských volbách v roce 2024 ODS neuspěje. Rodina, život na Veselíčku a každodenní dojíždění totiž něco stojí!

Platy přerovských politiků

Podívejme se, co znamenají jednotlivé funkce v měsíčních platech. To pomůže ozřejmit mnohá konání místních politiků.

Primátorský plat činí v Přerově 85 617 Kč hrubého měsíčně. Primátor sice konstatoval, že se platu vzdá, přesto v tak náročné funkci nelze být zodpovědně ještě poslancem a krajským zastupitelem. To se nedá pořádně zvládnout, ani když vám asistenta dělá Tomáš Navrátil, nový první náměstek. Základní hrubý plat poslance po Novém roce vzroste na částku 102 400 Kč měsíčně, bez odměn za členství ve výborech či dalších příplatků. Je tedy pravděpodobné, že pan Vrána se poslaneckého mandátu nevzdá a krajským zastupitelem zůstane už jen do sbírky. Otázkou zůstává, na kolik procent bude primátora tedy vykonávat? Neměl by svou funkci nazývat spíše „neuvolněný primátor?“ A jak velký úvazek či jakou dohodu má ještě uzavřenu v Precheze?

Náměstek primátora: 75 343 Kč. Nebudeme nyní blíže rozebírat.

Uvolněný radní: 66 782 Kč. Uvolněný znamená, že je uvolněný ze svého zaměstnání, aby se mohl na plný výkon věnovat své funkci. Otázkou je, jestli bude pan Zácha, který byl zvolen uvolněným radním, opustí svou funkci náměstka na kraji, aby mohl naplno pomáhat městu? Pohled na jeho zákonnou odměnu na kraji (117 193 Kč měsíčně) přináší odpověď: neopustí.

Neuvolněný radní: 10 274 Kč, neuvolněný zastupitel: 2 569 Kč.

Všechny uvedené částky jsou uvedeny jako hrubý plat.

Ukázkové politické trafiky aneb dostane se na každého

Je zřejmé, že platy uvolněných přerovských politiků dosahují zajímavých částek. Uvolnění tedy budou Vrána, Navrátil, Lichnovský (ANO), Dohnal a Zácha (ODS). Zeptejme se ale, kde budou pracovat ti, kteří byli doposud uvolnění a nově by měli být jen řadovými, tedy neuvolněnými, radními? Jde zejména o pana Měřínského, Koubu a paní Mazochovou. Nebojte, bude o ně dobře postaráno.

Proslýchá se, že pan exprimátor Měřínský zastane funkci jednatele Technických služeb města Přerova, přičemž ale dosavadní jednatel Bohumír Střelec bude vykonávat funkci ředitele. De facto se tak bývalého primátora zřizuje nové místo. Ukázková trafika, která nás bude stát jen asi 80 tisíc měsíčně navíc. To je ta příprava na těžké časy, o kterých tak rád mluví primátor Vrána?

Dále je třeba pomoci i panu Koubovi. Ten se sice částečně vrátí do školy, ale k tomu ještě zřejmě vyhraje funkci jednatele městské firmy Sportoviště Přerov. Co na tom, že firmu řídí doposud celkem dobře jiný kandidát za ODS, pan Hýzl, ovšem na plný úvazek. Měl ale tu smůlu, že není členem ODS a navíc už ani zastupitelem. V Přerově máme, jak jsme si doložili výše, supermany, takže sbohem, je třeba vyklidit pole.

Otázkou zůstává, kde bude nově působit paní Mazochová. Hm, nebude to tak složité. Díky tomu, že již nebude uvolněná, za své funkce v představenstvu VAK Přerov a Teplo Přerov začne pobírat odměny, což může k důchodku jako vylepšení stačit. Anebo že by dostala příležitost v Přerovské rozvojové, či nahradí Petra Vránu v roli předsedkyně představenstva Teplo Přerov a.s.? Desítky tisíc navíc se hodí. Vyčkejme několik týdnů a bude jasno.

Ukázali jsme si, že sestavování koalice je především shodou na odměnách a placených funkcích. Programové otázky přijdou na řadu později, ale to už se přece vždycky nějak dohodne. Výměna osob v některých funkcí je po volbách běžná, zvláště, dojde-li ke větší změně v obsazení radnic. Jenže tady máme stále stejnou koalici. Způsob a metody, které staronová koalice používají, je alarmující. Rozdělují si město jako kusy dortu; hlavně, aby se dostalo na všechny! Tak tedy vypadá „strategické“ řízení města!

Kulturní a informační služby

Zajímavou příspěvkovou organizací jsou i Kulturní a informační služby města Přerova (KIS). Údajně po zralé úvaze napsal dosavadní ředitel 7. října, tedy 4 dny po zveřejnění jmen nových náměstků, dopis, ve kterém se ke konci roku vzdává své funkce. Na posledním jednání staré rady města nebyl materiál s touto informací nakonec projednán, ale i tak je zjištění alarmující. Jednalo se skutečně o zralou úvahu, anebo drsný nátlak či obchod? To, že zralé úvahy v tom bylo pramálo naznačuje fakt, že kromě dvouměsíčního odstupného měla být vyplacena také odměna ve výši 300 tisíc korun. Naprosto nestandardní postup! Zároveň ale platí, že 12. října byla „zralá úvaha“ vzata zpět. Žhavá adeptka (dle magistrátních zdrojů) si tedy musí na svou funkci ještě dva roky počkat. Za dva roky totiž ředitel odchází do důchodu.

Vedení města odjinud?

Když už jsme u morálky, máme tu další příklad: média přinesla v okurkové sezóně zprávu, že někteří kandidáti za ODS dlouhodobě v Přerově nežijí, jen zde mají trvalé bydliště. To formálně naplňuje literu zákona a umožnilo to fakticky kandidovat v Přerově, kde jsou vyšší odměny za funkci uvolněného radního než třeba ve Veselíčku (aktuálně je rozdíl asi 25 tisíc měsíčně). Definice trvalého bydliště říká, že si jej občan „zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.“ Je pak správné, že zastupitel má byt či dům a rodinu ve Veselíčku, Horní Moštěnici nebo Radslavicích, ale trvalé bydliště si účelově ponechává v Přerově, protože je zajímavější „šéfovat“ městu se 42 000 obyvateli než malé vesnici?

Právníci na to nemají jednoznačný názor, potýkají se totiž s jazykovým výkladem zákona vůči výkladu „duchovnímu,“ tedy tomu, jak zákonodárce při tvorbě zákona uvažoval.

Osobně jsme přesvědčeni o tom, že jakkoli to může být legální, jde o nemorální chování. Vyzýváme tedy zastupitele Záchu, Koubu a Kocourka, případně další, aby se vzdali funkce zastupitele, když jim Přerov není dost dobrý pro život. Všichni tito lidé totiž bydlí ve svých domovech mimo město Přerov a jeho místní části.

Ing. arch. Jan Horký,
předseda zastupitelského klubu Společně pro Přerov

Komentáře

x

Autor: admin