Jan Flašar: Hotel Strojař

Od koupě jedné z nejviditelnějších staveb v Přerově uplynulo už hezkých pár let, město přesto nebylo schopné pro ni najít využití. Možností je řada, vůle současné koalici tvořené ANO, ODS, TOP09 a KDU-ČSL bohužel zoufale chybí.
V minulém volebním období jsme jako součást tehdejší koalice navrhovali architektonickou soutěž, která by řešila prostor Strojaře komplexně. Podle našeho názoru je lokalita natolik významná, že si zaslouží moderní řešení a hezký vzhled. Bohužel jsme pro tuto myšlenku nenašli oporu ani u tehdejšího koaličního partnera.

Přednost dostal „Emos”

K našemu nemilému překvapení a zklamání tisíců Přerovanů po volbách v roce 2018 nově vzniklá koalice uložila Strojař k ledu. Přednost dostala kancelářská budova na adrese nám. T.G.M. 16, všeobecně známá jako „Emos“. Údajně není v silách města realizovat dva takto náročné projekty současně, volba tedy padla na Emos. Veřejně uváděné důvody tohoto rozhodnutí jsou ovšem pochybné.
Hodně se mluvilo o sestěhování úředníků Magistrátu, takže občané nebudou muset chodit do tolika různých budov. Ve skutečnosti jich má v opraveném Emosu sedět z celkových cca 320 zhruba polovina. Ta druhá zůstane rozeseta v dalších budovách ve městě. Argumentovalo se i oživením centra města. Do jaké míry oživí náměstí 150 lidí, kteří ráno přijdou do práce, sedí v kanceláři a pak půjdou domů? I kdyby se část z nich pokusila na náměstí naobědvat, nebude to téměř poznat. Jsem přesvědčený, že stejný počet lidí bydlících na Strojaři by centrum oživil daleko více. Vždyť obě budovy jsou vzdáleny jen 300 metrů. Třetí argument může znít, že Emos naše centrální náměstí mírně řečeno „nezdobí“. To je pravda. Ovšem Přerov nezdobí ani Strojař. A ten je vidět z mnoha míst, například ze všech mostů přes Bečvu, které slouží železniční a silniční dopravě.

Drahá sranda

Ještě na konci roku 2020 koalice odmítala se Strojařem cokoliv dělat s vysvětlením, že nejsou peníze. Odhad nákladů na rekonstrukci tehdy zněl 160–180 milionů korun.
A jak vycházel finančně Emos? Částky jsem si dovolil pro zjednodušení lehce zaokrouhlit. Nákup budovy od více soukromých vlastníků – 40 milionů. Původní rozpočet na rekonstrukci byl 157 milionů a od začátku byl podle našeho názoru podhodnocený, aby akce nevzbudila široký odpor. Brzy jsme se také dočkali navýšení o 57 milionů. Ani to však nebyl konec. Letos již předpokládané náklady dosáhly částky 305 milionů, která ještě nemusí být konečná. A to je řeč pouze o budově, není započítáno například vybavení kanceláří atd. Vidíme tedy, že jsme již na dvojnásobku nákladů odhadovaných na Strojař. Přitom je ve hvězdách, kdy vlastně bude dílo dokončeno. Jisté je jen to, že se s touto akcí bude potýkat i příští zastupitelstvo.

Strojař stále čeká

Hotelový dům u mostu Míru mohl být již vyřešenou záležitostí, kdyby vyšel původní plán Společně pro Přerov. Rekonstrukce by proběhla dříve a nedotklo by se jí prudké zdražování stavebních materiálů, ke kterému nedávno došlo. V opraveném domě by našly bydlení desítky rodin. A městu by se začaly v nájmech náklady pomalu vracet. Místo toho jsme se dočkali od Rady města snahy celého problému se zbavit, a to formou záměru na prodej celé lokality soukromému developerovi. Že jde o řešení velmi riskantní, to je jasné každému, kdo si pamatuje kauzu Opera Bohemia a Škodova ulice.
Paradoxní je, že i na jednání Finančního výboru zavládla mezi zástupci opozičních i koaličních stran shoda na tom, že lokalita je velmi cenná a město by se jí nemělo zbavovat. Výbor záměr prodeje nedoporučil, zastupitelstvo se však stanoviskem svého poradního orgánu neřídilo.

Tak si to shrňme

Zatímco na začátku tohoto volebního období byly ve městě dvě velké nevzhledné budovy, z nichž jedna patřila městu, nyní zde máme dvě velké nevzhledné budovy, které patří městu obě. Ta druhá nás stála 40 milionů a pak se proměnila v černou díru: padnou na ni léta kumulované zisky městských společností a bankovní úvěr ve výši 150 milionů korun. A přínos pro nás občany? Zatím žádný a v blízké budoucnosti bohužel také ne. Strojař bude prázdný a do Emosu si půjde většina z nás třikrát za deset let pro novou občanku, pas a řidičák. Komu tahle akce pomohla? Nebojte, někomu ano, ale to se na zastupitelstvu nedozvíte.

Co s ním?

Stále zastáváme názor, že město se nesmí vzdát vlivu na to, jak se bude lokalita Strojaře dále vyvíjet. Jsme proti prodeji soukromé firmě, prosazované současnou koalicí. Nedávná zkušenost se Škodovou ulicí je dostatečným varováním. Také nepřipustíme praxi z jiných měst, kde nové byty skoupili bohatí investoři a dále je pronajímají.
Naší vizí je možnost kvalitního a dlouhodobého bydlení pro různé skupiny obyvatel. Startovací byty pro mladé, velké byty pro rodiny, bezbariérové pro seniory. Část může být prodána za podmínek stanovených městem, jiné bude město pronajímat za velmi příznivé ceny. Jestliže město nebude v blízké budoucnosti schopné akci provést vlastními silami, nabízí se společný podnik s developerem.
Jisté je jedno – Strojař musí sloužit k bydlení. A je velkým úkolem města zabránit zde vzniku obří ubytovny pro nepřizpůsobivé či obchodu s chudobou.
Takový je náš záměr a z toho nehodláme ustoupit.

Ing. Jan Flašar
autor je členem Finančního výboru zastupitelstva

Komentáře

x

Autor: admin