Vyzýváme: zrušte nájmy, vyplaťte dividendy

Přerov, 27. března 2020 – Společně pro Přerov a Piráti chtějí ulevit těm nejvíce postiženým podnikatelům a občanům v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy koronaviru. Kromě pomocného balíčku nabízí také řešení, odkud na něj vzít. Chtějí, aby si město vyplatilo dividendy z městských společností.

Vláda České republiky stále mění opatření proti šíření koronaviru, která tvrdě dopadají na místní živnostníky. Společně pro Přerov a Piráti chtějí alespoň přerovským podnikatelům a prodejcům ulevit, aby se po ukončení karantény navrátil život do přerovských ulic. „Situace přerovských podnikatelů a obchodníků není jednoduchá a aktuální stav jim dělá opravdu potíže. Řada měst odpouští nebo snižuje nájmy těm, kteří podnikají v městských prostorách. Podle nás to není tak docela fér – jak k tomu přijdou ti, co mají svůj obchod hned o dveře vedle, ale pronajímají si prostor od soukromníka? Vyzýváme proto i ostatní majitele nebytových prostor, aby svým nájemcům odpustili nájem až do konce roku. Problémy teď mají všichni,” říká zastupitel Jan Horký, který bude tuto výzvu předkládat zastupitelstvu.

V souhrnném balíčku, kterým chtějí Společně pro Přerov a Piráti pomoci jsou tyto body:

 • Zrušení nájmu městských nebytových prostor do konce roku 2020
 • Apel vlastníkům nebytových prostor k odpuštění nebo alespoň snížení nájmů podnikatelům, kteří museli kvůli koronaviru zavřít
 • Jednorázový finanční příspěvek 30 000 Kč všem nuceně uzavřeným provozovnám
 • Odpuštění poplatku za užívání veřejného prostranství na 3 měsíce
 • Zrušení poplatků za zábor pro předzahrádky pro letošní rok
 • Otevřenost k nastavování splátkového kalendáře
 • Posunutí splátek bez sankcí po stanovenou dobu
 • Zasílání upomínek ze strany města bez sankci po stanovenou dobu
 • Podpora linek krizové intervence neziskových organizací
 • Likvidace nelegálních bannerů a výlepů na „levné“ půjčky a lichvy
 • Připravit se na situaci ubytování osob s potvrzenou nákazou, které nedisponují vlastním bydlením (krizové byty, vyčlenění oddělených prostor v městských objektech, školy, spolupráce s církvemi aj.)
 • Mapování situace osob bez přístřeší v souvislosti s koronavirem
 • Roušky a vlhčené ubrousky na ruce pro osoby bez přístřeší
 • Zakoupení ÚV dezinfekčních lamp pro sociální služby

Některá tato opatření jsou de facto zdarma, jiná budou pro město znamenat významnou finanční zátěž. „Považujeme za rozumné, aby si město, snad poprvé v historii, vyplatilo dividendy ze zisku městských společností,” uvažuje Jan Flašar, člen finančního výboru města.

„Jako velmi podstatnou také vnímáme podporu občany města, tedy aby dali přednost místním restauracím a obchodníkům před nákupy v nadnárodních řetězcích,” ukončil 1. místopředseda Pirátů v Olomouckém kraji Jaromír Horký.

Zastupitelský klub Společně pro Přerov a Pirátů zároveň apeluje, aby dubnové zasedání proběhlo v souladu s doporučením vlády jen nad zásadními body a to formou videokonference tak, aby se zastupitelé nemuseli scházet osobně a sami předcházeli riziku nákazy.

Komentáře

x

Autor: admin