Obnovme a zatravněme staré polní cesty

Obnovování starých polních cest je jednoduchý způsob, jak může každá obec pomoci kulturní krajině, snížit erozi půdy a pomoci v krajině lépe zadržet vodu. Společně pro Přerov a Piráti proto chtějí, aby se město Přerov připojilo k výzvě starostů z Plzeňského kraje, kteří k obnově a zatravnění polních cest nabádají.

Obnovená polní cesta je totiž velmi efektivní. Cesty vedly většinou po vrstevnicích a jejich zatravnění přímo přeruší erozní toky. V mnoha případech přiměje i zemědělce k orbě po vrstevnici a protierozní efekt se tak ještě zvýší.

„Obnova rozoraných polních cest má význam nejen pro přírodu, ale také pro člověka – zprůchodňuje krajinu a na obnovených trasách ji tak lidé mohou vice vnímat. A nakonec snad i chránit,“ podotkl předseda zastupitelského klubu Společně pro Přerov a Pirátů Jan Horký.

Víme, že to jde! Sami jsme již v roce 2017 se souhlasem města obnovili starou polní cestu v lokalitě Pastviska a osázeli ji desítkami dřevit tak, aby byla v terénu jasně patrná. Hned si získala velikou oblibu a stala se cílem procházek mnoha Přerovanů.

„Jde o jeden z nejjednodušších, nejlevnějších a nejrychlejších způsobu, jak krajině aspoň trochu pomoci,“ dodal Horký.

Návrh na obnovu polních cest jsme prosazovali již na jaře v majetkové komisi města tak, aby se již tyto dále nepronajímaly zemědělským družstvům. Věříme, že jde o záležitost, kterou Rada města pochopí a přispěje tak ke stabilizaci krajiny.

Komentáře

x

Autor: admin