Vtáhneme občany do rozhodování o investicích města

Přitáhnout občany zpět k zájmu o své město, možnost navrhovat a rozhodovat o projektech ve svém okolí a přiblížit město občanům. K tomu má sloužit participativní rozpočet, který Společně pro Přerov a Piráti navrhují.

Své okolí a jeho potřeby nejlépe znají ti občané, kteří v dané oblasti žijí, bohužel se na jejich požadavky málokdy dostane. Některé skvělé nápady mnohdy skončí pouze v diskuzi na Facebooku a je velká škoda každého takového nevyslyšeného nápadu! Proces schvalování rozpočtu je složitý a také nepřitažlivý, což jsme si mohli povšimnout zejména na nízké účasti při veřejných projednáváních.

Proto přicházíme s novým způsobem nakládání s částí rozpočtu města, který dá možnost všem občanům Přerova zapojit se do navrhování a rozhodování. Tím je Participativní rozpočet.

„Participativní rozpočtování je založeno na přímé demokracii. Při jeho přípravě samospráva předem vyčlení určitou částku veřejného rozpočtu. A tak umožní občanům, aby podávali návrhy projektů, které mají být v rámci participativního rozpočtování realizovány a přímo rozhodovali o tom, které projekty město v rámci vyčleněných finančních prostředků skutečně zrealizuje,“ vysvětlil představitel tohoto klíčového bodu Martin Švadlenka.

„Cílem našeho návrhu je zřízení pracovní skupiny se zastoupením všech politických sil, která bude mít za úkol vypracovat analýzu fungování participativního rozpočtu v jiných městech a přednést zastupitelům a občanům možnosti, v jaké výši a jak by mohl tento rozpočet mohl fungovat u nás,“ dodal předseda přerovských Pirátů Jaromír Horký.

Participativní rozpočet jako způsob nakládání s veřejnými financemi uplatňují již tisíce měst po celém světě. U nás například nejúspěšněji v Brně, ale i v malých obcích jako jsou třítisícové Mnichovice u Prahy nebo v partnerském Děčíně. „Vidíme tedy, že s dostatečnou politickou vůlí lze využít přitažlivějšího způsobu zapojení občanů do rozhodování o nakládání s rozpočtem, než je jen účast na veřejných projednáváních. Věříme, že zastupitelé napříč politickým spektrem náš návrh podpoří a pracovní skupina se bude moci dát do práce,“ ukončil předseda zastupitelského klubu Společně pro Přerov a Pirátů Jan Horký.

Komentáře

x

Autor: admin