Helena Netopilová

Mgr. Helena Netopilová je přerovskou zastupitelkou a radní, učitelkou na Gymnáziu Jakuba Škody a mimo jiné se snaží vést studenty k zájmu o život kolem nás.
I proto spolu se studenty vymalovali podjezd v Předmostí nebo uličku „V průvanu“ a jiné, realizovali projekt Cyklocity nebo do Přerova přivedli festival Jeden svět. A už potřetí se bude podílet na organizaci úspěšných akcí Přerovské dvorky a Land art na Masarykově náměstí.
Ráda by přispívala k tomu, aby lidé začali vnímat komunální politiku jako věc nás všech a nikoliv jako něco, co stejně neovlivní a nemá tedy význam ztrácet tím čas. Bylo by výborné, kdyby se občané z leckdy nespokojených diváků stali postupně aktivními spolutvůrci města.
Pro začátek by stačilo si důsledně opatřovat hodnověrné informace o chodu města, kriticky přemýšlet a angažovat se.

Proto rádi v našich řadách přivítáme každého, komu na Přerovu záleží. A také rádi pomůžeme zrealizovat dobré nápady pro město. V tom vidím jeden z nejdůležitějších předpokladů rozvoje města.

Helena miluje knihy, přírodu, přemýšlení o věcech kolem nás. Je mírná optimistka často jdoucí proti proudu. Ráda poznává zajímavé lidi a jejich názory. Snaží se dál vzdělávat a dívat se na věci kolem nás i z jiného pohledu, než je ten většinový. Má také radost ze svého syna a ráda tráví čas se svými nejbližšími.

V příštích letech by se ráda věnovala kultuře, sociální problematice a veřejnému prostoru.

Její vizí je, že se Přerov může stát inspirací pro jiná města – pokud budou na radnici lidé s rozhledem, kterým leží na srdci prospěch města-ne stranické či soukromé zájmy a pokud pro něj dokážou získat i jeho obyvatele. Věří, že se Společně pro Přerov a Piráty toho lze dosáhnout.

Helena kandiduje na třetím místě kandidátky Společně pro Přerov a Piráti.

Komentáře

x

Autor: admin