Martin Švadlenka

svadlenka_martin39 let, svadlenka@spolecneproprerov.cz

  • Pracovně jsem asistent nákupu, toho času na rodičovské dovolené. Ale pak také propagátor svobodného softwaru a kultury a aktivista Hnutí za pravdu o 11. září. Osvobodil jsem
    desítku provozovatelů od výpalného OSA, Intergramu a OAZA a další stovky drobných živnostníků jsem o této možnosti podrobně informoval. Pomohu i Vám přestat platit mafii za hudbu ve Vaší provozovně. Ozvěte se 🙂
  • Co mě baví: Informace, kolo, hudba, divadlo, film a knihy.
  • Co mi vadí: Lži, ignorance a hloupost.
  • Kandiduji, abych v Přerově pomáhal při zavedení principů pirátského programu. tedy zprůhlednění veřejných financí, účetnictví a dalších procesů veřejné správy (např. zveřejňování smluv ve strojově čitelném svobodném formátu) a pak zapojil více prvků přímé demokracie (např. ohledně spalovny či hazardu by mělo proběhnout referendum).
  • Vize: I díky internetu vybudujeme město nové generace.
  • Politická příslušnost: Česká pirátská strana

Komentáře

x

Autor: admin