Ing. arch. Jan Horký

horky

30 let, horky@spolecneproprerov.cz

  • Jsem architekt a urbanista se zahraničními zkušenostmi a cílem zvyšovat kvalitu architektury a každodenního veřejného prostoru. Jsem také nenapravitelný optimista. Snažím se vidět příležitosti tam, kde to ostatní již dávno považují za nemožné. Věnuji se veřejnému prostoru kolem nás a jsem přesvědčen o tom, že tolik zanedbávaná stavba města (urbanismus) je mnohem
    důležitější, než architektura domů.
  • Vadí mi, když krátkodobá nechuť něco udělat navíc, lépe či poctivě, zabrání tomu, aby věci další spoustu let pořádně fungovaly. Vadí mi slovní spojení „nedokážu si představit, že…“, které jen ukazuje na nedostatek fantazie.
  • Kandiduji, protože chci zlepšit kvalitu životního prostředí kolem nás. Ať už vystavěného, nebo vyrostlého. Přestože už Přerov hodně poznal, dívám se na něj jako na město s příležitostí – jen je třeba ji využít.
  • Volný čas Kolo mám jak pro dopravu, tak pro rekreaci. Dálkově chovám včely a pěstuji vynikající růžičkovou kapustu, osazuji předzahrádky. Pořádám přednášky a workshopy o veřejném prostoru a architektuře. Objevuji a obdivuji zdařilé stavby a odvahu stavitelů, inspiruji se. Má práce je mým koníčkem.
  • Vize Přerov bude to nejlepší město pro život na Hané. Do roku 2034.
  • Politická příslušnost: Politické hnutí Změna

Komentáře

x

Autor: admin