Studie proveditelnosti – ISNOL

A je to tady. Studie proveditelnosti k Integrovanému systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů ve své analytické a návrhové části.
Kde bude stát spalovna? Nebo ZEVO? Jaké jsou vytipované lokality a které mají největší „šanci?“ Ponořte se, prosím, do studia dokumentů níže! K tématu jsou také jistě zajímavé zápisy z řídícího výboru.

Analytická část studie proveditelnosti Návrhová část studie proveditelnosti

Komentáře

x

Autor: admin