Ing. Ondřej Svák

svak30 let

inženýr dopravních staveb, inženýr železniční dopravy, projektant mostních konstrukcí, student doktorského studia – teorie konstrukcí, motorkář, sportovec a hrdý tatínek

Komentáře

x

Autor: admin