Oddlužme Přerov

aneb jak se sociální demokracie stará o obecné blaho

Pan Chromec nedávno v Novém Přerovsku vychválil sociální demokracii jako stranu, která jediná chrání veřejný prostor v Přerově. Dovolím si zásadně a principálně s tímto tvrzením nesouhlasit. Mé zkušenosti člena kontrolního výboru silně kontrastují s touto předvolební floskulí. Naopak vnímám, že veřejný prostor je zpeněžován, privatizován a hospodaří na něm jen pár vybraných politických reprezentantů. A ti pod tíhou tantiem a odměn jen ztěžka obhajují veřejný zájem.
Jeden příklad za všechny. Společnost Teplo Přerov a.s. byla při založení obhajována jako instituce, která bude hájit zájem občanů při jednáních s Dalkií. Rozsah činností společnosti se postupem času značně rozrostl a rozšířilo se tím portfolio činností tohoto „veřejnoprávního“ subjektu, včetně objemu peněz, se kterými hospodaří. Původní záměr výhradní distribuce tepla se do dnešního dne rozšířil o další aktivity:

  • správa nemovitostí
  • správa veřejných sportovišť
  • re distributor dotací města
  • kulturní organizace
  • investiční bezúročná banka
  • vlastník páteřních datových sítí IT

S rostoucím objemem činností, jenž přímo souvisí se správou veřejného majetku, vzniká zajímavý jev. Roste objem činností organizovaných, jakože ve veřejném zájmu, ale fakticky kontrolovaný pouze úzkou skupinou vyvolených. Absence poměrného zastoupení stran a hnutí v orgánech města a městských společností mi tento příměr umožňuje. Logicky roste i objem financí, které nejsou kontrolovány zastupitelstvem přímo, ale pouze nepřímo! Tento trend se obecně nazývá privatizace veřejné správy. V Přerově je obzvláště silný.

Bohužel jde o silný kontrast mezi předvolební proklamací pana Chromce a realitou, kterou v Přerově ČSSD as ODS reprezentuje. Při vstřebání všech souvislostí a informací, je na místě absolutní obezřetnost. O hospodaření společnosti se dozvíme až z výročních zpráv a to je již pozdě cokoli měnit. Vyvádění financí pomocí veřejných zakázek se nabízí a nebylo by to poprvé, kdyby je obžalované vedení města využilo k neprůhledným finančním machinacím.

Jak je nastaven systém zadávání veřejných zakázek v Teple Přerov a.s. naznačuje udělená pokuta UOHS. Konkrétně rozhodnutí S83/2011/VZ-8989/2011/540/PVÉ s udělenou pokutou 30 000 Kč naznačuje, proč nemohl kontrolní výbor prostudovat výběrové řízení na divokou vodu dodanou společností PSS. Cituji z rozhodnutí UOHS:

Zadavatel – Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov – se dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že dne 21.7.2008 uzavřel smlouvu s PSS Přerovská stavební a.s. ve veřejné zakázce „Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu v Přerově – 1. etapa – šatna“ a dne 22.9.2008 uzavřel smlouvu s CENTROPROJEKT a.s. ve veřejné zakázce „Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu Přerov 2. etapa – technologie krytého dětského bazénu“, aniž by tak učinil v zadávacích řízeních v souladu s ust. § 21 citovaného zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči

Důvody, proč je stav neprůhlednosti městem vlastněné organizace udržován lze, podle mého názoru, nalézt ve snaze o ovládnutí toku peněz úzkou skupinou politiků. Nejde o nic, než zhruba o 200 – 250 milionů.

To jsou skutečné reálie dlouholetého „politického snažení“ i ČSSD právě na rozhraní soukromých a veřejných zájmů. Další městské firmy, o kterých víme stejně žalostně málo, jsou Technické služby města Přerova ovládané za ČSSD panem Zatloukalem a VAK ovládaný ČSSD panem Chromcem. Celkem se objem financí vyvedených mimo přímou kontrolu zastupitelstva blíží 0,5 MLD korun.

Právě zde je nutno hledat příčiny, proč samotnému městu chybí finance na obsluhu veřejného prostoru. Město má skvěle hospodařící a bohaté firmy, které si ovšem tak nějak hospodaří samy pro sebe a na veřejnost zůstanou jen městské dluhy, které na výši tantiem a jiných benefitů, vyplácených politikům na výplatních páskách těchto společností, nemají žádný vliv. Rozhodují si o nich sami a bez kontroly veřejnosti.

Pragmaticky a zjednodušeně jsem uvedl důvody, proč nadšení pana Chromce pro ČSSD, jako jediného rozumného správce veřejného prostoru, nesdílím. Ostatně produktem uzavřeného a izolovaného hospodaření veřejnoprávních firem, je skutečnost, že město neobdrželo ani korunu dividend, což kontrastuje s výročními zprávami, podle kterých jsou to excelentně hospodařící společnosti.

Jiří Kohout
Společně pro Přerov


Publikováno v Přerovském Deníku 8.8.2014

Komentáře

x

Autor: admin