TZ: ČSSD a ODS odmítají moderní železniční dopravu v Přerově

kolaz_Predmosti2Společně pro Přerov již druhým rokem pracuje na přesunutí záměru výstavby železničních zastávek v Předmostí a v Dluhonicích směrem k realizaci, ale bohužel, koalice ČSSD a ODS je zřejmě toho názoru, že občané města moderní železniční dopravu nepotřebují. Jinak si nelze vyložit nesmyslné zablokování další přípravy našeho záměru, který by byl po své realizaci pro obyvatele města i jeho návštěvníky velmi atraktivní alternativou k individuální automobilové dopravě, která město dlouhodobě neúnosně zatěžuje.

Když byl poprvé předložen minulý rok koalicí Společně pro Přerov kvalitně a podrobně zpracovaný záměr výstavby zastávek, reagovalo vedení města sestavením pracovní komise. Řada odborníků, zastupitelé i aktivní občané strávili prací v rámci pracovní skupiny mnoho času, a to ve svém osobním volnu, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Výsledkem jejich práce bylo zařazení záměru železničních zastávek do právě zpracovávané studie proveditelnosti, a to doslova „za pět minut dvanáct.” Dalším doporučením pracovní skupiny bylo dále zpracovat studie, které by stanovily finanční náročnost projektu a současně prověřit možnost čerpání dotací. Náklady, které by muselo město zaplatit ze svého rozpočtu, by se tak pravděpodobně mohly velmi výrazně snížit. Efektivitu investice měla následně prověřit dopravně – inženýrská studie, která měla zjistit budoucí využití obou zastávek cestujícími.

Začátkem června se v médiích začaly objevovat články o tom, že město Přerov zastávky odmítlo, ale přitom byl tento těžko uvěřitelný návrh předložen k projednání zastupitelstvem až 17. června. Něco tak absurdního a nesmyslného mohl jako předkladatel navrhnout pouze náměstek primátora Kulíšek. Zastupitelé měli rozhodnout o této strategické záležitosti v okamžiku, kdy se s doporučeními pracovní skupiny absolutně nepracovalo, k dispozici byla pouze jediná studie od SŽDC, řešící zastávky jen okrajovým způsobem a v jediné variantě, finanční nároky na stavbu zastávky přitom nebyly doloženy vůbec. V diskusi na zastupitelstvu bylo argumentováno jen jakýmsi dohadem či odhadem, „že by to prý asi mohlo být něco okolo třiceti milionů,“ jindy však třeba i padesát, prostě jak se zrovna hodilo. O možném využití cestujícími nevěděli zastupitelé naprosto nic, protože studie, která toto měla řešit, nebyla vůbec zadána. Ohledně možného získání dotací nebyla řeč: nikdo z magistrátu se vůbec neobtěžoval prověřením takové možnosti financování zabývat.

Přestože smetení záměru ze stolu nebylo podloženo naprosto žádnými věrohodnými podklady, a přestože dokonce mnozí zastupitelé vládnoucí koalice našli odvahu zvednout ruku pro pokračování přípravných prací, které by umožnily v budoucnu rozhodnout v této věci uváženě a odpovědně, tak nakonec jediným hlasem převážila tupá stranická loajalita: jen 17 z potřebných 18 hlasů zastávky podpořilo. Přerov se tak může pyšnit další promarněnou příležitostí. Pane Kulíšku – neformální funkce náměstka pro úpadek Vám vskutku pasuje.

Není tak podstatné, že přišly vniveč hodiny práce členů pracovní skupiny, kteří se scházeli přesto, že výsledky jejich práce reálně vládnoucí strany ODS a ČSSD vůbec nezajímaly. Mnohem horší je, že omezená vůle, lenost nebo snad nesnášenlivost vůči návrhům Společně pro Přerov je důvodem, proč jsou zastávky v Předmostí a v Dluhonicích na další desítky let zablokovány. Falešná hra „příliš vysoké náklady a malý přínos“ vyznívá zvlášť absurdně ve městě, kde ti stejní pánové se stejnou bezohledností prosadili předražené a předimenzované autobusové nádraží za víc než 100 milionů, stejně jako předražený a předimenzovaný Tyršův most za dalších více než 100 milionů. Tady kupodivu peníze ani politická vůle nechyběly.

Závěrem – pánové a dámy z ČSSD a z ODS, díky, že jste „přiznali barvu“. To, jak arogantně jednáte proti zájmům města občanům připomeneme, až se budete jako obvykle snažit získávat jejich přízeň před příštími volbami. Věřím, že občané města přemýšlejí hlavou, a nenechají se už dále otupovat vašimi modrými balónky či oranžovými růžemi.

Ing.Tomáš Tužín, Ing. arch. Jan Horký

Společně pro Přerov

Komentáře

x

Autor: admin