Na kom šetří koalice ANO a ODS?

Již dva roky ovládá přerovské zastupitelstvo koalice, v níž má většinu hnutí ANO, ale zásadní slovo patří ODS. Zbytek koalice KDU-ČSL + TOP09 je jen do počtu a nelze od nich očekávat žádná zásadní rozhodnutí, návrhy nebo vlastní názor.

Jak si představují správu věcí veřejných dvě uvedené významné strany se jasně ukázalo v letošním roce, kdy životy nás všech i fungování obcí ovlivnila pandemie koronaviru. Došlo k útlumu ekonomiky a tím pádem i k propadu daňových příjmů.

Prvotní reakce koalice vypadala logicky – nevíme, o kolik peněz město přijde, tak pozastavíme již naplánované investice v celkové hodnotě 70 milionů korun. Zastupitelstvo tento záměr celkem rozumně přijalo.

Analýza, jakou svět neviděl

Jenže to byl teprve začátek. Ekonomická náměstkyně Mazochová (ANO) hovořila o jakési analýze, na jejímž základě byly vybrány investiční projekty k pozastavení. Pod pojmem „analýza“ si většina lidí představí, že máme skupinu investic, které posuzujeme, dále máme hodnoticí kritéria a ta mají stanovenou váhu. Nic takového ovšem neexistuje. Na dotaz zastupitele Jana Horkého (SpPP) paní náměstkyně řekla „tady máte analýzu“ s odkazem na prostý seznam akcí – rekonstrukce elektroinstalace na základní škole, rekonstrukce obřadní síně, rekonstrukce mostu v místní části a další. Zkrátka výběr od stolu tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně úspor. Kdo by se při „analýze“ zatěžoval nějakými kritérii?

Jako by spadla z nebe…

Zastupitelstvo tedy překouslo výběr investic, ačkoliv nebyl zdůvodněn, protože šetřit se zkrátka musí. Jenže to ještě nikdo (z opozice) netušil, co přijde na dalším zasedání za dva měsíce. Objevil se návrh na alokaci 70 milionů korun (ejhle, kde jsme tu částku už viděli?) na rekonstrukci Blažkova domu, kde má sídlit instituce podporující přerovské podnikatele. Opět bohulibý záměr. Budou tam kanceláře (prázdných kancelářských prostor je ve městě spousta), coworking (jeden již existující je vzdálený cca 200 metrů), 3D tiskárna (neví se kolik, za kolik a zda bude lepší než ty, co se dnes dají koupit za pouhých 10-20 tisíc korun). Neví se, jak to bude s placením nájemného. Ví se jen to, že v čele oné skvělé organizace stojí dcera pana Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje, opět z hnutí ANO.  A proč zrovna 70 milionů? Ani to se zastupitelé nedozvěděli. Kalkulace nejsou, popsaný investiční či projektový záměr také ne, výběrové řízení teprve proběhne, zkrátka se není čeho chytit. Slovy klasika „kde se vzalo, tu se vzalo, jako by spadlo z nebe“ 70 milionů.

Kde jsou priority?

A tak se během pár měsíců stalo toto: údajně kvůli výpadku daňových příjmů byly pozastaveny investice dříve označované za nutné. Nyní už nutné nejsou. Elektroinstalace ve škole pro stovky dětí ještě vydrží, do obřadní síně může dále zatékat a opravovat most? Proč, vždyť je tam ještě jeden. Místo toho přichází koalice s novým záměrem. Zisk městských společností, který by na tyto pozastavené investice stačil, hodlá věnovat na opravu jedné budovy. Ta sice původně nebyla v plánu, ale když tam bude firma napojená na rodinu pana hejtmana, tak to vůbec nevadí.

Shoda čistě náhodná?

Že se částka úspor prakticky rovná alokaci na Blažkův dům může být jistě náhoda. Ovšem fakt, že k úsporám neexistuje analýza a k nově navržené investici kalkulace, působí přinejmenším podezřele.  Člověk může nabýt dojmu, že pozastavení investic ve jménu krizového šetření bylo jen způsobem, jak umožnit využití finančních prostředků ze zisku městských společností na úplně jinou akci ve prospěch byznysu spřátelených osob.

Komentáře

x

Autor: admin